Bachelor i internasjonal markedsføring

Bachelor i internasjonal markedsføring

Ønsker du verden som arbeidssted, er det smart å ta utdanning i internasjonal markedsføring. Studiet passer for deg som vil arbeide i bedrifter som retter seg mot et internasjonalt marked. I siste studieår kan du velge å ha praksis i en internasjonal bedrift. Det er starten på et godt nettverk og du får referanser som hjelper deg når du søker jobb.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2018

Hvorfor internasjonal markedsføring?

I en stadig mer globalisert verden øker behovet for og betydningen av kunnskap om andre lands kulturer og samfunnsforhold. Studiet i internasjonal markedsføring gir deg kompetansen du trenger til å hjelpe norske bedrifter å lykkes utlandet eller å jobbe i internasjonale firma. 

Hva slags jobb får du?

Etter avsluttet studium har du et godt utgangspunkt for arbeid på mellomleder- og ledernivå i små og mellomstore bedrifter som jobber internasjonalt.

Nærhet til arbeidslivet

I siste studieår kan du velge å ha praksis i en internasjonal bedrift. Det er starten på et godt nettverk og du får referanser som hjelper deg når du søker jobb. Studentene får kontakt med arbeidslivet også gjennom studiebesøk til relevante bedrifter og gjesteforelesere. Øystein og Daniel gjorde en så god jobb i sin praksis at daglig leder krevde at styret opprettet to ny stillinger til dem.

Hva lærer du på bachelor i internasjonal markedsføring

Studiet gir deg solide basiskunnskaper i markedsføring, økonomi, internasjonale forretningsforhold, organisasjonsfag og språk.

Spesialiseringsfagene gir innsikt i markedsføring i internasjonale omgivelser, rammevilkår for internasjonal handel og tverrkulturell forståelse.

Studiet er nært knyttet opp mot studiene i økonomi og administrasjon.

Stikkord om innhold:

  • Internasjonale forretningsforhold og økonomi
  • Internasjonal politikk og samfunnsforhold
  • Tverrkulturell kommunikasjon og språk

Det blir benyttet varierte arbeids- og undervisningsformer: Forelesninger, oppgaveløsning, seminarer og ekskursjoner. Tradisjonelle forelesningsformer kan bli supplert med aktiv bruk av internett og databaserte modellverktøy.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av bachelor i internasjonal markedsføring i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse og omstillingsevne. Det kan gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. HSN har avtaler med universiteter og høyskoler over hele verden som gjør det mulig for deg som student å reise ut.

Videre utdanning

Du blir kvalifisert for opptak til mastergradsstudier ved høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Opptakskrav

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Bø

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 6
  • Antall studieplasser 40
  • Søkekode: 222 473
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student