Bachelor i regnskap og revisjon

Bachelor i regnskap og revisjon

Utdanning innen regnskap og revisjon gir gode karrieremuligheter for deg som er glad i å jobbe med tall og mennesker. Dette studiet er en profesjonsutdanning som tilbyr teoretisk kunnskap og praktisk innføring i hvordan bransjen arbeider.

Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
Ikke fastsastt
Studiepoeng
180
Oppstart
Ikke fastsatt

Hvorfor velge regnskap og revisjon?

Bachelor i regnskap og revisjon er en akademisk utdanning, men også en profesjonsrettet utdanning innen økonomi og administrasjon. Med bachelor i regnskap og revisjon blir du en brukerorientert og reflektert yrkesutøver som er kvalifisert til å ivareta regnskaps- og revisjonsfaglige arbeidsoppgaver og andre oppgaver innen økonomisk administrativt område i privat næringsliv, organisasjoner og i offentlig sektor. Med dagens regler gir utdanningen mulighet til å oppnå

 • tittelen registrert revisor etter oppnådde karakterkrav, gjennomført praksisperiode og bestått praktisk prøve og
 • tittelen autorisert regnskapsfører etter gjennomført praksisperiode

Ny lov om revisjon og revisorer

Reglene for å oppnå tittelen registrert revisor er under vurdering i forbindelse med at det skal vedtas en ny lov om revisjon og revisorer. Lovutvalget har pr. februar 2017 signalisert at utdanningskravet vil bli en mastergrad for autorisasjon som revisor. I så fall vil det bli en revisorkategori i Norge – statsautorisert revisor. Fra hvilket tidspunkt et slikt nytt utdanningskrav vil bli gjeldende fra, er pr. våren 2017, ikke avklart. HSN vil legge til rette for overgang til bachelor økonomi og ledelse på samme campus for studenter på bachelor regnskap og revisjon som ønsker en slik overgang når ny revisorlov trår i kraft.

Utredningen om ny lov om regnskap og revisjon vil bli avgitt til Finansdepartementet våren 2017. Deretter skal utredningen ut på høring, før departementet fremmer et lovforslag. Til slutt vedtas loven i Stortinget.  Vedtak av ny lov forventes i 2018. Det betyr at Stortinget kan vedta en ikrafttredelse av et nytt utdanningskrav som medfører at studenter som har startet på bachelor i regnskap og revisjon ikke rekker å oppnå tittelen registrert revisor. Bachelor i regnskap og revisjon vil uansett være et godt grunnlag til videre masterstudier som oppfyller utdanningskravet til å bli statsautorisert revisor.

Nærhet til arbeidslivet

Bachelor i regnskap og revisjon er en profesjonsutdanning. Det betyr at du i tillegg til teoretisk kunnskap får praktisk innføring i hvordan bransjen arbeider. Hvert år møter studentene også bransjenæringen på spesielle rekrutteringsdager for regnskaps- og revisjonsstudenter.

Hva slags jobb får du?

Med bachelor i regnskap og revisjon er du kvalifisert for jobber innen regnskap, revisjon og innen mer generell økonomi i private selskap og i offentlig sektor. Eksempler på aktuelle jobber: 

 • Revisormedarbeider i privat og offentlig sektor
 • Regnskapsmedarbeider i regnskapsførerforetak
 • Regnskapsjobber og controllerjobber i private foretak
 • Forskjellige typer jobber innen økonomi og administrasjon innen privat og offentlig sektor

Dette lærer du hos oss

I studiet vil du tilegne deg gode fagkunnskaper om regnskap, skatt og jus, i tillegg til revisjon. Bachelor i regnskap og revisjon gjennomføres i henhold til en fastsatt rammeplan fra departementet. Det er i dagens rammeplan ingen valgemner i studiet.

Studiet er bygget opp med emner som gir grunnleggende innføring i økonomi og ledelsesfag de to første årene. Du vil opparbeide deg kunnskaper innen økonomisk og administrativt område for foretak og offentlige enheter.  Deretter kommer spesialiseringsemnene innen regnskap, skatt og revisjon. 

Du vil blant annet få kunnskap innen: 

 • Organisering av foretak.
 • Bokføring.
 • Investering og finansiering.
 • Budsjettering.
 • Utarbeidelse av interne og eksterne regnskap.
 • Intern kontroll av foretak.
 • Revisjon av foretak.
 • De viktigste lovene som regulerer næringsvirksomhet.
 • Beskatning av foretak og eiere av foretak.

Ta deler av utdanningen i utlandet

Du kan ta deler av regnskap og revisjon i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanning

 • Master i revisjon (NHH, BI, UiA og UiS), som med dagens revisorlov oppfyller utdanningskravet til å bli statsautorisert revisor.
 • Master i økonomi og administrasjon.

Opptakskrav

Studieinformasjon


Heltid – Vestfold

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 6
 • Antall studieplasser 50
 • Søkekode: 222 318
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student