Bachelor i turisme og ledelse

Bachelor i turisme og ledelse

Ønsker du å arbeide innenfor en av fremtidens største og hurtigst voksende næringer? Har du lyst til å legge til rette for opplevelser innenfor reiseliv? Har du erfaring fra reiseliv som du vil supplere med relevant utdanning? Da er bachelor i turisme og ledelse noe for deg.

Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
Ikke fastsatt
Studiepoeng
180
Oppstart
Ikke fastsatt

Hvorfor studere turisme og ledelse?

Liker du å reise? Med en bachelor i turisme og ledelse kan du lære hvordan du kan bruke reiseerfaringene profesjonelt.

En næring i vekst
Turismen har hatt en eksplosiv vekst globalt, nasjonalt og lokalt. Dette krever utvikling av nye produkter, reisemål, arbeidsplasser og lokalsamfunn. Måten vi reiser på endres stadig. Med kunnskap i fra studiet kan du holde reiselivsnæringen oppdatert, og bidra til innovasjon og nytenking ved nye utfordringer.

Gjennom bachelorstudiet i Turisme og ledelse tilegner du deg kunnskaper og ferdigheter om bærekraft og strategisk ledelse slik at du kan ta en aktiv rolle i formingen av framtidas reiseliv. Grunnleggende kunnskap i økonomi, ledelse og entreprenørskap spisses inn mot nye trender i en opplevelsesbasert reiselivsnæring.

Utdanningen er fleksibel og gir deg mulighet for å spesialisere deg innen ditt interesseområde: innen språk og kultur, personalledelse eller internasjonalisering.

Hva slags jobb får du?

Studentene på Turisme og ledelse er ettertraktet arbeidskraft, og flere av våre studenter har gått direkte over i bedriftsstipendiat- eller prosjektstillinger etter endt utdanning.

Etter endt studium har du et godt utgangspunkt for arbeid på mellomleder- og ledernivå i små og mellomstore reiselivsvirksomheter, reisemålsselskaper og offentlige institusjoner. 

Studietiden er spennende med flere ekskursjoner og turer i inn- og utland.

Dette lærer du hos oss

Vi har tett kontakt med reiselivsnæringen, slik at du kan få et nettverk allerede mens du studerer. Blant annet har vi en egen samarbeidsavtale med reiselivsnæringen lokalt, og samarbeider både om forelesninger, studentarbeid, praksisplasser og bacheloroppgaver. Dette er nyttig når du skal ut og søke jobb.

På studiet får du tett og nær faglig oppfølging fra foreleserne. I Bø står dørene åpne for engasjerte studenter både hos forelesere, ledelse og studieveiledere.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av bachelor i turisme og ledelse i utlandet.  Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre studier

Studiet kvalifiserer for opptak til høyere gradsstudier ved høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Opptakskrav

Studieinformasjon


Heltid – Bø

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 6
  • Antall studieplasser 20
  • Søkekode: 220 317
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student