Coaching og ledelse

Coaching og ledelse

Coaching skaper bevissthet om dine muligheter som leder, hvilke konsekvenser din måte å kommunisere på har og på hvilke områder du kan utvikle dine kommunikasjonsferdigheter.

Ledig plass, søk nå
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Løpende opptak
Studiepoeng
15
Oppstart
Vår 2020

Studiested

Ved USN kan du studere coaching og ledelse både ved campus Drammen, campus Vestfold og campus Porsgrunn.

Gjennomføres ved Campus Vestfold hvert vårsemester
Gjennomføres ved Campus Drammen hvert høstsemester
Gjennomføres ved Campus Porsgrunn høsten 2020 og våren 2022

Dette er coaching og ledelse

Emnet gir deg økt for forståelse for og erfaring med hvordan ledere kan benytte coaching som verktøy i den praktiske lederhverdagen.

Hvorfor coaching og ledelse

Du vil få innsikt i vitale menneskelige prosesser på individ- og gruppenivå knyttet til endring og utvikling i organisasjoner.

Du vil lære å bruke coaching som strategi til å kunne arbeide systematisk og strukturert med organisasjonsutvikling.

Hva slags jobb får du

Studiet passer for personer som i sin daglige jobbutøvelse opplever behov for en utdyping innenfor temaet coaching og ledelse. Emnet kan brukes som fordypning i en bachelorgrad.

Dette lærer du hos oss

 • Prestasjonshjelp – hvordan gjøre andre gode?
 • Coaching i teori og praksis
 • Atferdskunnskap og coachingferdigheter: Intuisjon, speiling, lytting og kroppsspråk
 • Positiv angst og vanskelige følelser – årsaker og muligheter
 • Kognitiv atferdsterapi – hva er det og hvordan bruke det i praksis
 • Medarbeiderskap og coaching i lederrollen
 • Tilrettelegging av konstruktive gruppeprosesser
 • Refleksjon og læring – individ- og gruppenivå
 • Selvledelse og superledelse

Samlingsdatoer


Årsstudium i ledelse

Coaching og ledelse er et obligatorisk kurs i Årsstudium i ledelse, men kan også tas som et enkeltstående kurs. Se andre kurs innen lederutdanning

Søknadsfrist og opptak

Kvalifiserte søkere tas opp (uten rangering) fortløpende inntil 3 uker før studiestart. Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tar vi opp studenter frem til studiestart. Ved oversøking får søkere informasjon om venteliste. 

Opptakskrav

- Generell studiekompetanse + 2 års full praksis fra yrkes- eller organisasjonslivet. Bachelorgrad kan erstatte 2 års arbeidserfaring.

- Realkompetanse kan vurderes.
(For å kunne søke på grunnlag av realkompetanse må du fylle 25 år senest det året du søker opptak. Vi ber deg legge ved skriftlig begrunnelse på hvorfor du mener du kan kvalifisere for opptak. Du må også sende med arbeidsattester som bekrefter minimum 5 års relevant yrkeserfaring (realkompetanse). Send i tillegg vitnemål fra utdanning hvis du har.)

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Velg campus

Deltid / Samlingsbasert – Drammen

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 1
 • Kostnader 21.700,- inkl. eksamensavgift. Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student