Det uforutsette og beredskap

Det uforutsette og beredskap

Kriser, ulykker og katastrofer kan inntreffe både uventet og overraskende. Slike hendelser betegnes samlet for uforutsette hendelser (DU), og favner hendelser som ligger i yttergrensen av det som samfunnet og nødetatene allerede er forberedt på, eller der lite eller ingenting går etter planen.

Ledig plass, søk nå
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Løpende opptak fram til studiestart
Studiepoeng
7,5
Oppstart
Vår 2020

Hvem passer studiet for?

Studiet er for ledere og ansatte i virksomheter som trenger kunnskap om hvordan forberede seg på, og reagere ved uforutsete hendelser. Ønsker du som leder, ansatt eller privatperson å få kunnskap om hvordan du kommer slike hendelser i forkjøpet - vil dette studiet passe for deg. 

Studiet er også tilpasset de som kunne tenke seg en fremtidig lederposisjon i en virksomhet, eller som er interessert i fagområdet samfunnssikkerhet og beredskap.

Hvorfor studere Det uforutsette og beredskap

Analyse av erfaringsrapporter fra tidligere hendelser og tradisjonelle risikoanalyser inkludert resilienstenkning brukes for å finne frem til mulige hendelser som kan inntreffe, basert på historikk og sannsynlighet. Med grunnlag i dette utvikles barrierer og andre tiltak som har som formål å redusere sannsynligheten for at tilsvarende kan skje igjen.  

Likevel skjer uforutsette hendelser. Det er derfor behov for supplerende teori og analysemetoder som bidrag til å komme slik hendelser i forkjøpet. Det gjelder for alle faser knyttet til et hendelsesforløp, både i forbindelse med vurdering av trusler eller andre faresignaler, i inntrefningsfasen og senere under stabiliseringsfasen. Sentralt blir å undersøke naturen til denne typen hendelser, og utvikle kunnskap om nyanserte prosesser knyttet til betydningen av menneskelige evner, organisasjonsfaktorer og samhandling under uforutsigbare betingelser. Opplæring og trening er avgjørende. For å få det til trengs pedagogiske modeller og kunnskapsprinsipper som er tilpasset det uforutsettes natur.  

Dette lærer du i studiet

Studentene presenteres i emnet for grunnleggende begreper, modeller og teorier innenfor forskning på DU i et beredskapsperspektiv. I tillegg gir emnet studentene en praktisk og analytisk innføring i kartlegging og vurdering av hvor godt en organisasjon er forberedt på det uforutsette, hva som kan være forbedringspotensialet samt utvikling av DU-orienterte treningsplaner.

Disse kunnskapene og ferdighetene skal studentene sitte igjen med:

  • ha kunnskap om de mest sentrale definisjoner, begreper, modeller, prinsipper og teorier som forsøker å belyse uforutsette hendelser.
  • ha kunnskap om sentrale analytiske verktøy/modeller for analyse og utvikling av kompetansebaserte tiltak for å forebygge og mestre uforutsette hendelser.
  • kunne beskrive hva en uforutsett hendelse kan være i ulike organisasjoner og situasjoner, gitt bestemte definisjonsmessige rammer (relevans, sannsynlighet, kjenthet, tid og opptrapping).
  • kunne forklare hvordan man med grunnlag i uforutsetthetsgrader og kontinuumfelt kan konkretisere kompetansestrukturer som grunnlag for DU-trening.
  • kunne gjennomføre overordnede DU-analyser i organisasjoner.  
  • kunne analysere betydningen av menneskelige, organisasjonelle og operasjonelle faktorer for DU-beredskap og samhandling/samvirke.
  • kunne foreslå organisatoriske og treningsorienterte løsninger for å omdanne DU-orienterte strategier til praksis.

Neste gjennomføring er våren 2020!

 

Undervisning Vår 2020

6 undervisningsdager fordelt på 3 samlinger à to dager:

Torsdag 30. januar

Fredag 31. januar

Torsdag 27. februar

Fredag 28. februar

Torsdag 26. mars

Fredag 27. mars

Undervisning alle dager kl. 0900-1600.

Gruppebasert skriftlig hjemmeeksamen over 2 dager 25. april - 27. april kl. 0900-0900.


Årsstudium i ledelse

Det uforutsette og beredskap kan inngå som et valgemne i årsstudium i ledelse

Se andre emner innen lederutdanning

Opptakskrav

Hvis du ikke har studiekompetanse

Realkompetanse vurderes. Du må da må du sende inn:

- Karakterutskrifter du har, arbeidsbekreftelser (minimum 5 års relevant praksis) og en egen beskrivelse av hvorfor du mener du kvalifiserer på grunnlag av realkompetanse. Du må bli 25 år i år (eller mer) for å kunne vurderes på dette grunnlaget. I tillegg trenger du karakterer i norsk og engelsk på videregående nivå.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Vestfold

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student