Endringsledelse

Endringsledelse

Hvordan kan man jobbe for å skape mer robuste og endringsdyktige bedrifter og offentlige organisasjoner i et arbeidsliv som kontinuerlig er i endring?

Ledig plass, søk nå
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
18.09.2019
Studiepoeng
7,5
Oppstart
Høst 2019

Hvorfor studere Endringsledelse?

Ledere og medarbeidere blir stadig stilt overfor endringer som får betydning for organisasjonens struktur, kultur og arbeidsprosesser. Dette kurset gir et overblikk over ulike sider ved endringer både i forhold til innhold og prosess. Kurset
legger vekt på å utvikle operative og analytiske perspektiver på endringsledelse og henter sine eksempler fra alle typer virksomheter.

Dette lærer du hos oss

  • Å lede endringer
  • Bruk av endringsstrategier
  • Endringskynisme - kjennetegn, forklaringsmodeller og tiltak
  • Hvordan «oversette» endringer
  • Fremgangsmåter og verktøy i en endringsprosess
  • Håndtering av multiple endringer
  • Verktøy for å utvikle langsiktig endringskapasitet

Samlinger og undervisning

Opptak

Kvalifiserte søkere tas opp (uten rangering) fortløpende til studiet er fulltegnet. Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tar vi opp studenter fremt til studiestart. Ved
oversøking får søkere informasjon om venteliste.

Endringsledelse kan inngå som valgemne i Årsstudium i ledelse.

Andre emner innenfor lederutdanning finner du her.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Realkompetanse kan vurderes.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Velg campus

Samlingsbasert – Drammen

  • Antall semester: 1
  • Kostnader Kr. 15.100,- inkl. eksamensavgift. Semesteravgift kommer i tillegg.
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student