Endringsledelse

Endringsledelse

Ledere og medarbeidere blir stadig stilt overfor endringer som får betydning for organisasjonens struktur, kultur og arbeidsprosesser.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
10.08.2018
Studiepoeng
10
Oppstart
Høst 2018

Hvorfor endringsledelse?

Studiet gir et overblikk over ulike sider ved endringer både i forhold til innhold og prosess. Det legges vekt på å utvikle operative og analytiske perspektiver på endringsledelse og henter sine eksempler både fra privat og offentlig virksomhet.

Dette lærer du hos oss

Studiet er delt inn i følgende temaer innenfor rammen av 10 studiepoeng:

  • Endringens innhold, omfang og prosess
  • Endringsstrategier
  • Endringskynisme  
  • Fremgangsmåter og verktøy i en endringsprosess
  • Håndtering av multiple endringer
  • Verktøy for å utvikle langsiktig endringskapasitet

Undervisningen og øvelsene i studiet vil konsentreres rundt disse punktene og utdypes nærmere i emneplanen.

Samlinger

Studiet har en undervisningssamling a 4 dager:

  •       1 samling uke 39: 25.09.2018 - 28.09.2018.

Samlingen gjennomføres på Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Ringerike.  

Studiet vil bestå av forelesninger og selvstudier.  

Eksamen
Sluttevalueringen er en individuell hjemme-eksamen over tre dager som gjennomføres 30.11 - 03.12.2018. 

Det gis graderte karakterer (A til F).

På samlingen blir det introdusert en obligatorisk oppgave og oppgaven må være godkjent for å kunne fremstilles for endelig eksamen. Frist mandag 15.10.18.

Opptakskrav

Kvalifiserte søkere tas opp (uten rangering) fortløpende til studiet er fulltegnet. Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tar vi opp studenter frem til studiestart.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Ringerike

  • Antall semester: 1
  • Kostnader Kr 12.000 for Delta-medlemmer, kr 16.000 for ikke medlemmer i Delta. Prisen inkluderer undervisning og eksamensavgift. I tillegg kommer semesteravgift, pensumlitteratur og utgifter til reise og opphold. Delta-medlemmer kan søke om stipend fra Deltas stipendordning.
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student