Nettstudie i økonomistyring for ledere

Studiet gir en innføring og nødvendige kunnskaper i bedriftsøkonomi og regnskap og gjør deltagerne fortrolige med begrepsapparat og grunnleggende analyseverktøy.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Løpende opptak frem til studiestart
Studiepoeng
15
Oppstart
Vår 2019

Oppstart

Studiet vil tilbys som nettstudie våren 2019.

Hva er Økonomistyring for ledere?

Studiet er beregnet på deg som er faglig ledere eller mellomleder med budsjett- og økonomiansvar og som ønsker å styrke din kompetanse innenfor økonomi.

Dette er økonomistyring for ledere

Deltagerne skal utvikle egne modeller i regneark for å løse bedriftsøkonomiske problemstillinger.

Noen temaer fra studiet:

 • Bedriften og dens plass i det økonomiske system
 • Økonomifunksjonens rolle og plass i bedriften
 • Grunnleggende regnskapsforståelse med fokus på regnskapsanalyse
 • Budsjettering
 • Enkle investeringskalkyler (prosjektanalyser), finansiell styring og budsjettering
 • Kostnads- og inntektsteori
 • KRV-analyser (kostnad–resultat–volum analyser)

Årsstudium i ledelse

Økonomistyring for ledere er et valgemne innen Årsstudium i ledelse.

Opptakskrav

Realkompetanse kan vurderes.

For å kunne søker på grunnlag av realkompetanse må du fylle 25 år senest det året du ønsker opptak. Vi ber deg legge ved skriftlig begrunnelse på hvorfor du mener du kan kvalifisere for opptak. Du må også sende med arbeidsattester som bekrefter minimum 5 års relevant yrkeserfaring (realkompetanse). Send i tillegg vitnemål fra utdanning hvis du har.

Kvalifiserte søkere tas opp (uten rangering) fortløpende til studiet er fulltegnet. Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tar vi opp studenter frem til studiestart. Ved oversøking får søkere informasjon om venteliste.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Nettstudier – Vestfold

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 1
 • Kostnader Studieavgift: 20.900,- + semesteravgift
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student