Human Resource Management (HRM) - Ledelse av menneskelige ressurser

Human Resource Management (HRM) - Ledelse av menneskelige ressurser

HRM-begrepet er i ferd med å erstatte begreper som personalledelse og personaladministrasjon. Med denne ordbruken signaliserer man en mer strategisk orientering av arbeidsressursene.

Ledig plass, søk nå
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Løpende opptak
Studiepoeng
15
Oppstart
Vår 2020

Studiested og oppstart

Studiet undervises ved flere av våre campus:

 • Drammen: vår 2021  
 • Porsgrunn: vår 2020 og høst 2021
 • Vestfold: høst 2020 og vår 2022
 • Ringerike: tilbys i samarbeid med Delta

Hva er Human Resource Management

Human Resource Management (HRM) har siden 80-tallet fått bred forskningsmessig presentasjon. Stadig oftere erstatter begrepet «personalledelse» og «personaladministrasjon». Når virksomheter tar HRM-begrepet i bruk får man tydeligere forventninger om en strategisk orientering av den menneskelige ressursen. Emnet belyser ulike sider ved denne utviklingen og setter det inn i et historisk perspektiv. HRM omfatter planlegging, anskaffelse, utvikling og ”avvikling” av menneskelige ressurser i en organisasjon. Innholdet i studiet gjenspeiler temaer relatert til dette.

Hvorfor Human Resource Management?

Ledelse- og HR-arbeid i organisasjoner sees både i forhold til HR-avdelingens ansvars- og arbeidsområder og linjelederes operative og strategiske personalansvar. Studiet er like relevant for begge målgrupper.

Dette lærer du hos oss

Vi vil gi deg bred forståelse for problemstillinger og verktøy knyttet til planlegging, anskaffelseutvikling og avvikling av menneskelig ressurser i organisasjonen.

Vi ser på hvordan man

 • anvender ulike seleksjonsmetoder i ansettelser
 • kan analysere hensiktsmessige HRM-aktiviteter i ulike kontekster
 • gjennomfører  arbeidsmiljøkartlegginger
 • kan anvende faglig kunnskap relevant for strategisk analyse
 • kan gjennomføre omstillingsprosesser i henhold til egen rolle

Etter endt studie skal man kunne reflektere over hvordan HRM-relaterte spørsmål kommer til uttrykk i arbeids- og samfunnsliv og være i stand til å planlegge og gjennomføre innovative HRM-prosesser.

Organisering og samlinger

________

Årsstudium i ledelse

Human Resource Management (HRM) er et obligatorisk emne i Årsstudium i ledelse

Andre emner innenfor lederutdanning finner du her

________

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Realkompetanse kan vurderes.

Drammen og Vestfold: rullerende opptak frem til 3 uker før studiestart. Kvalifiserte søkere tas opp (uten rangering) fortløpende til studiet er fulltegnet. Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tar vi opp studenter frem til studiestart.  Ved oversøking får søkere informasjon om venteliste.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Velg campus

Samlingsbasert – Drammen

 • Antall semester: 1
 • Kostnader NOK 21.700,- inkl. eksamensavgift. Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student