Vis studievalg
Innovasjon i offentlig sektor

Innovasjon i offentlig sektor

Offentlig sektor er svært viktig for utvikling av velferdsstaten og en viktigere og mer aktiv del av innovasjonssystemet enn ofte antatt. Organisatoriske omstillinger skjer hyppig og offentlig sektors anskaffelser er en viktig innovasjonsdriver.

Søk ledig studieplass
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
16.08.2017
Studiepoeng
15
Oppstart
Høst 2017

Hvorfor ta emnet innovasjon i offentlig sektor

Lokalt er mange kommunale enheter og virksomheter i gang med nye former for tjenesteproduksjon for å tilpasse seg reformer og endringer i struktur og demografi, ofte i samarbeid med fylkene og næringslivet. Innovasjonspresset i offentlig sektor øker i takt med forventningene om mer kostnadseffektivitet, samtidig som innovasjoner ofte ikke gir umiddelbare kostnadslettelser, men kan over tid, og i sammenheng med eksterne faktorer, føre til forbedringer.

 

Dette lærer du 

Du vil få et innblikk i grunnleggende trekk i offentlig sektor og innovasjon, og lære metodikk for planlegging og gjennomføring av innovasjonsrettede ativiteter. Du vil få se praktiske case og få innføring i særlige områder for innovasjon og nye løsninger.

Du vil få forståelse for sammenhengen mellom politisk-, organisatorisk-, teknologisk- og brukerdrevet innovasjon i offentlig sektor og etter studiet vil du selv bedre kunne bidra til innovasjon i offentlig virksomhet.

Deltakelse

Det er obligatorisk deltakelse på samlingene.

Arbeidskrav

Det skal skrives 3-4 refleksjonsnotater underveis i studietiden. Disse må være godkjent av faglærer før man kan framstilles til eksamen.

 

OBS: Begrenset antall plasser

--------------------------------------------------

Opptakskrav

  • bachelorgrad
  • cand.mag.-grad
  • annen grad eller yrkesutdanning av minimum tre års omfang
  • utdanning som i henhold til § 3-4 i Lov om universiteter og høgskoler (2005) er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp

I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis. Med relevant praksis menes arbeid i offentlig , privat eller frivillig sektor tilsvarende to årsverk eller mer.

 

Ved manglende formalkompetanse kan realkompetanse vurderes. Ta kontakt for informasjon.

Ved søking:

Du finner studiet under kategorien "Ledelse- og økonomifag"

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Vestfold


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student