Kommunikasjon og veiledning

Kommunikasjon og veiledning

Studiet gir grunnleggende kunnskap om kommunikasjon og veiledning i utdanning og yrke både i forhold til brukere, kolleger og nytilsatte.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
10.08.2018
Studiepoeng
15
Oppstart
Høst 2018

Hvorfor kommunikasjon og veiledning?

Du vil etter fullført studium være kompetent til å innta en pådriverrolle i prosjektarbeidet, og du skal kunne bidra til planlegging, organisering, styring og ledelse av et prosjekt.

Dette lærer du hos oss

Studiet er delt inn i følgende temaer innenfor rammen av 15 studiepoeng:

•       Lærings- og motivasjonsteorier i veiledning
•       Kommunikasjon og veiledning

Undervisningen og øvelsene i studiet vil konsentreres rundt disse punktene og utdypes nærmere i emneplanen. Med dette emnet tilegner studentene seg grunnleggende kunnskap om kommunikasjon og veiledning i utdanning og yrke både i forhold til brukere, kolleger og nytilsatte.

Samlinger

Studiet har to undervisningssamlinger 4+4 dager

  1. samling uke 37: 11.09.2018 - 14.09.2018.
  2. samling uke 45: 06.11.2018 - 09.11.2018.

Begge samlingene gjennomføres på Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Ringerike. 

På den første samlingen blir det introdusert en oppgave som må løses mellom samlingene. Oppgaven må være godkjent for å kunne fremstilles for endelig eksamen. Frist mandag 15.10. 

Eksamen

Sluttevalueringen er en individuell hjemme-eksamen over tre dager som gjennomføres 30.11 - 3.12.2018. 

Det gis graderte karakterer (A til F).

Opptakskrav

Kvalifiserte søkere tas opp (uten rangering) fortløpende til studiet er fulltegnet. Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tar vi opp studenter frem til studiestart.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Ringerike

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 1
  • Kostnader Kr 12.000 for Delta-medlemmer, kr 16.000 for ikke medlemmer i Delta. Prisen inkluderer undervisning og eksamensavgift. I tillegg kommer semesteravgift, pensumlitteratur og utgifter til reise og opphold. Delta-medlemmer kan søke om stipend fra Deltas stipendordning.
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

Aktuelle lenker

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student