Kommunikasjon, samspill og ledelse i organisasjoner

Kommunikasjon, samspill og ledelse i organisasjoner

Kommunikasjon og samspill mellom grupper og individer er en viktig del av alle sosiale systemer. Kompetanse om de menneskelige sider ved organisasjonen innvirker på utøvelsen av lederskap og arbeidsprestasjoner, og er derfor en viktig ferdighet i alle utviklingsorienterte organisasjoner.

Ledig plass, søk nå
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
15.10.2019
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2019

Emnet kan inngå i graden Executive Master of Management (EMM)

Hvorfor Kommunikasjon, samspill og ledelse i organisasjoner?

"Dette studiet er det beste jeg har tatt og bør være obligatorisk for alle ledere!"
Bjørnar Johannessen, nestleder ved avdeling for spiseforstyrrelser, Modum Bad

En leder må kjenne seg selv på godt og vondt. En god leder forstår hvordan samspillet mellom medarbeidere, mellom medarbeidere og ledere, og mellom organisasjonsmedlemmene og omgivelsene påvirker organisasjonens indre liv og konkurranseevne. I Kommunikasjon, samspill og ledelse i organisasjoner får du økt kunnskap om ledelse i dette perspektivet.

Målet med dette masteremnet er å gi kunnskap og forståelse for teorier og metoder som brukes innen organisasjonspsykologi og ledelsesfag. Studentene skal i tillegg kunne anvende denne kunnskapen i løsning av praktiske problemstillinger i en arbeidssituasjon. Emnet vil bidra til økt bevissthet om betydningen av kommunikasjon og samspill for å utvikle enkeltmennesker, grupper og organisasjoner.

Dette lærer du hos oss

Emnet inneholder følgende temaer:

  • Gruppepsykologi og teamarbeid
  • Kommunikasjon i organisasjoner
  • Ledelse og lederroller i organisasjoner
  • Organisasjoner i utvikling
  • Verdier og etikk i ledelse av mennesker

Studentene vil i tillegg få en innføring i samfunnsvitenskapelig metode som skal danne grunnlaget for gjennomføring av et selvstendig forsknings- eller utviklingsarbeid i løpet av studieperioden. Emnet er basert i vitenskapelig dokumentert kunnskap fra organisasjonsteori, ledelsesteori og organisasjonspsykologi. Emnet organiseres i 5 samlinger á 3 dager (totalt 15 dager) rundt elementer som skal til for å utvikle en vellykket ledelsesstrategi.

Samlinger

Studiet gjennomføres med 5 samlinger á 3 dager, totalt 15 dager. Hver samling består av en kombinasjon av forelesninger, praktiske øvelser og arbeid i grupper. Case belyses gjennom tekster, film og rollespill knyttet til sentrale tema, og studentene vil bli introdusert for psykologiske tester.


Samlinger i 2019/2020 :

1. samling: 18.-20. november 2019

2. samling: 13.-15. januar 2020

3. samling: 2.-4. mars 2020

4. samling: 15.-17. april 2020

5. samling: 25.-27. mai 2020

 

Alle dager kl. 0900-1600 

 

Frist for innlevering av masteroppgave er 30.08.2020, og muntlig eksamen gjennomføres i uke 39.

Søknadsfrister og opptak

Kvalifiserte søkere tas opp (uten rangering) fortløpende til studiet er fulltegnet. Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tar vi opp studenter frem til studiestart.  Ved oversøking får søkere informasjon om venteliste.

________

Vi tilbyr også lederstudier på bachelornivå. Disse finner du her.

________

Opptakskrav

For å bli tatt opp til studiet må søkeren ha avlagt minimum bachelorgrad eller tilsvarende med karakteren C eller bedre. I tillegg kreves tre års relevant arbeidserfaring. Søkere uten formell kompetanse kan søke om opptak basert på realkompetansevurdering i hht. universitetets regelverk.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Drammen

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 2
  • Kostnader Kr. 67.500,- (kr. 33.750,- pr semester) pluss semesteravgift
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student