Kommunikasjon, samspill og ledelse i organisasjoner

Kommunikasjon, samspill og ledelse i organisasjoner

Kommunikasjon og samspill mellom grupper og individer er en viktig del av alle sosiale systemer. Kompetanse om de menneskelige sider ved organisasjonen innvirker på utøvelsen av lederskap og arbeidsprestasjoner, og er derfor en viktig ferdighet i alle utviklingsorienterte organisasjoner.

Søk opptak nå
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
01.09.2018
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2018

Emnet kan inngå i graden Executive Master of Management (EMM)

Hvorfor Kommunikasjon, samspill og ledelse i organisasjoner?

En leder må kjenne seg selv på godt og vondt. En god leder forstår hvordan samspillet mellom medarbeidere, mellom medarbeidere og ledere, og mellom organisasjonsmedlemmene og omgivelsene påvirker organisasjonens indre liv og konkurranseevne. I Kommunikasjon, samspill og ledelse i organisasjoner får du økt kunnskap om ledelse i dette perspektivet.

Målet med dette masteremnet er å gi kunnskap og forståelse for teorier og metoder som brukes innen organisasjonspsykologi og ledelsesfag. Studentene skal i tillegg kunne anvende denne kunnskapen i løsning av praktiske problemstillinger i en arbeidssituasjon. Emnet vil bidra til økt bevissthet om betydningen av kommunikasjon og samspill for å utvikle enkeltmennesker, grupper og organisasjoner.

Dette lærer du hos oss

Emnet inneholder følgende temaer:

  • Gruppepsykologi og teamarbeid
  • Kommunikasjon i organisasjoner
  • Ledelse og lederroller i organisasjoner
  • Organisasjoner i utvikling
  • Verdier og etikk i ledelse av mennesker

Studentene vil i tillegg få en innføring i samfunnsvitenskapelig metode som skal danne grunnlaget for gjennomføring av et selvstendig forsknings- eller utviklingsarbeid i løpet av studieperioden. Emnet er basert i vitenskapelig dokumentert kunnskap fra organisasjonsteori, ledelsesteori og organisasjonspsykologi. Emnet organiseres i 5 samlinger á 4 dager (totalt 20 dager) rundt elementer som skal til for å utvikle en vellykket ledelsesstrategi.

Samlinger

Studiet gjennomføres med 5 samlinger á 4 dager, totalt 20 dager. Hver samling består av en kombinasjon av forelesninger, praktiske øvelser og arbeid i grupper. Case belyses gjennom tekster, film og rollespill knyttet til sentrale tema, og studentene vil bli introdusert for psykologiske tester.


Samlinger i 2018/2019:

Datoer er under planlegging. Oppstart vil være i november.

Søknadsfrister og opptak

Kvalifiserte søkere tas opp (uten rangering) fortløpende til studiet er fulltegnet. Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tar vi opp studenter frem til studiestart.  Ved oversøking får søkere informasjon om venteliste.

________

Vi tilbyr også lederstudier på bachelornivå. Disse finner du her.

________

Opptakskrav

180 studiepoeng (bachelor eller tilsvarende). I tillegg kreves minimum tre års arbeidserfaring. Lang relevant yrkeserfaring kan i enkelte tilfeller erstatte manglende studiepoeng.

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Drammen

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 2
  • Kostnader Kr. 65.000,- (kr. 32.500,- pr semester) pluss semesteravgift
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student