Kunnskapsledelse - hvordan bygge en lærende organisasjon

Kunnskapsledelse - hvordan bygge en lærende organisasjon

Hvordan leder man en organisasjon som har medarbeidernes kunnskap som sin viktigste ressurs, og hvor målet er å bygge en lærende organisasjon? Studiet i Kunnskapsledelse legger vekt på å utforske denne ressursen samt hvordan den kan utvikles gjennom læring.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
31.03.2019
Studiepoeng
30
Oppstart
Vår 2019

Emnet kan inngå i graden Executive Master of Management (EMM)

Hvorfor Kunnskapsledelse?

Kunnskapsledelse har gjennom de siste tiår blitt viet stadig mer oppmerksomhet. Med en økende erkjennelse av "kunnskap som den viktigste ressurs", blir det desto viktigere å vite hvordan disse ressursene på beste måte kan brukes og utvikles til lærende organisasjoner.

Sentralt innen kunnskapsledelse står forståelsen av organisasjoner og den rollen kunnskap og læring spiller for innovasjon og utvikling i virksomheter. Det er helt nødvendig for ledere og mellomledere å tilrettelegge for læring og kunnskapsutvikling i sine organisasjoner. En økt forståelse for kunnskap, kunnskapsintensive organisasjoner og kunnskapsarbeidere og de implikasjoner dette har for ledelse, er hovedmålsettingen med emnet. Studiet passer for ledere og ansatte både i privat, offentlig og frivillig sektor.

Dette lærer du hos oss

Emnet inneholder følgende temaer:

  • Introduksjon til kunnskapsledelse
  • Utvikling og organisasjonslæring
  • Kunnskapsledelse og praksisforståelse
  • Kunnskapskapital og teknologi
  • Strategi og endring

I tillegg til forelesninger, casearbeid og diskusjoner, vil studentene gjennom studiet også jobbe med en større selvstendig prosjekt- eller utviklingsoppgave under veiledning.

Samlinger

Studiet gjennomføres med 5 samlinger á 3 dager over to semestre, totalt 15 hele dager. Hver samling består av en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner og casearbeid.

Samlinger i 2019

1.samling: 1.-3. april

2. samling: 13.-15. mai

3. samling: 12.-14. juni

4. samling: 26.-28. august

5. samling: 14.-16. oktober

 

Innleveringsfrist for prosjektarbeid vil være i midten av november, med påfølgende muntlig eksamen i første halvdel av desember.

Søknadsfrister og opptak

Kvalifiserte søkere tas opp (uten rangering) fortløpende til studiet er fulltegnet. Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tar vi opp studenter frem til studiestart.  Ved oversøking får søkere informasjon om venteliste.

________

Vi tilbyr også lederstudier på bachelornivå.

________

Opptakskrav

For å bli tatt opp til studiet må søkeren ha avlagt minimum bachelorgrad eller tilsvarende med karakteren C eller bedre. I tillegg kreves tre års relevant arbeidserfaring. Søkere uten formell kompetanse kan søke om opptak basert på realkompetansevurdering i hht. universitetets regelverk.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Drammen

  • Antall semester: 2
  • Kostnader Kr. 67.500,- (kr. 33.750,- pr semester) pluss semesteravgift
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student