Ledelse av kvalitetsutvikling og kontinuerlig forbedring

Ledelse av kvalitetsutvikling og kontinuerlig forbedring

Er dine kunders/brukeres opplevelse av kvalitet sammenfallende med den oppfattelsen din virksomhet har av kvalitet? Studiet er basert på grunnleggende moderne ledelsesverktøy og hovedelementene i kvalitetsledelse (TQM) og Lean.

Søk opptak nå
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Løpende opptak
Studiepoeng
15
Oppstart
Vår 2020

Hvorfor Ledelse av kvalitetsutvikling og kontinuerlig forbedring?

Neste gjennomføring av dette studiet er i Drammen våren 2020.

I dette studiet lærer du hvordan man kvalitetssikrer effektive systemer for vare- og tjenesteproduksjon samt hvordan systemene ledes, vedlikeholdes og forbedres. Studiet fokuserer på kontinuerlig kvalitets- og forbedringsarbeid i virksomheter, samt hvordan man i en kvalitetskontekst kan gjennomføre grunnleggende kultur- og organisasjonsendringer for å høyne kvalitet. 

Studiet kan inngå i årsstudium i ledelse.

Dette lærer du hos oss

  • Anvende, vedlikeholde, lede og forbedre kvalitetssystemer i en virksomhet
  • Analysere ulike former for kvalitetsutvikling og kontinuerlig forbedring
  • Lede mindre TQM og Lean aktiviteter
  • Å bidra i større forandrings- og utviklingsprosjekt i en kvalitetskontekst

Organisering

Studiet gjennomføres med 4 samlinger á 2 dager, totalt 8 undervisningsdager. Hver samling vil være en kombinasjon av forelesninger, studentaktiviteter, muntlige presentasjoner og diskusjoner. 3 obligatoriske innleveringsoppgaver underveis i studiet med påfølgende muntlig fremføring utgjør eksamen.

Samlinger i 2020

Mandag 2. og tirsdag 3. mars
Mandag 30. og tirsdag 31. mars
Mandag 27. og tirsdag 28. april
Mandag 8. og tirsdag 9. juni

Alle dager kl. 0900-1600

 
Søknadsfrister og opptak

Kvalifiserte søkere tas opp (uten rangering) fortløpende til studiet er fulltegnet. Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tar vi opp studenter frem til studiestart. Ved oversøking får søkere informasjon om venteliste.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og to års arbeidserfaring. Realkompetanse kan vurderes etter gjeldende regler.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Drammen

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student