Logistikk og innkjøp

Logistikk og innkjøp

Studiet i Logistikk og innkjøp gir en innføring i logistikk- og innkjøpsfaget. Vi ser nærmere på aktørene i en forsyningskjede og alle faser i forbindelse med innkjøp.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Ikke fastsatt
Studiepoeng
7,5
Oppstart
Ikke fastsatt

Oppstart og studiesteder

Neste gjennomføring av dette studiet er ikke fastsatt.

Hvorfor Logistikk og innkjøp?

Logistikkprosessene går på tvers av de tradisjonelle funksjonsområdene internt i bedriftene, og de omfatter både leverandører og kunder. Måtene prosessene gjennomføres på har avgjørende virkning på både konkurranseevne og lønnsomhet. Emnet Logistikk og innkjøp omfatter teori, analyser, metoder og praktiske case/eksempler som skal gi deltakerne de nødvendige basiskunnskaper innen i faget, samt gjøre dem fortrolige med begrepsapparat og ulike perspektiver innen innkjøp og logistikk.

Dette lærer du hos oss

 • Logistikk – utvikling og perspektiver
 • Logistikksystemenes ytelse og effektivitet
 • Prognoser og lagerstyring
 • Anskaffelsesprosessen
 • Konkurranseformer
 • Innkjøpsfunksjonen og dens omgivelser
 • Organisering av innkjøpsfunksjoner
 • Innkjøpsmålinger
 • Leverandørklassifisering
 • Utvikling av leverandørrelasjoner
 • Distribusjon
 • Gods, godstransport og logistikkbedriftene
 • Prinsipper for å skape effektive logistikkprosesser

Undervisningsdatoer

________

Logistikk og innkjøp kan inngå som valgemne i Årsstudium i ledelse

Andre emner innenfor lederutdanning finner du her

________

Opptakskrav

Realkompetanse kan vurderes.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Velg campus

Deltid / Samlingsbasert – Drammen

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student