Vis studievalg
Logistikk og innkjøp

Logistikk og innkjøp

Studiet i Logistikk og innkjøp gir en innføring i logistikk- og innkjøpsfaget. Vi ser nærmere på aktørene i en forsyningskjede og alle faser i forbindelse med innkjøp.

Søk opptak nå
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
08.02.2018
Studiepoeng
7,5
Oppstart
Vår 2018

Oppstart og studiesteder

Studiet undervises både i Drammen og Porsgrunn.

Neste gjennomføring er i Porsgrunn våren 2018 og i Drammen høsten 2018.

Hvorfor Logistikk og innkjøp?

Logistikkprosessene går på tvers av de tradisjonelle funksjonsområdene internt i bedriftene, og de omfatter både leverandører og kunder. Måtene prosessene gjennomføres på har avgjørende virkning på både konkurranseevne og lønnsomhet. Emnet Logistikk og innkjøp omfatter teori, analyser, metoder og praktiske case/eksempler som skal gi deltakerne de nødvendige basiskunnskaper innen i faget, samt gjøre dem fortrolige med begrepsapparat og ulike perspektiver innen innkjøp og logistikk.

Dette lærer du hos oss

 • Logistikk – utvikling og perspektiver
 • Logistikksystemenes ytelse og effektivitet
 • Prognoser og lagerstyring
 • Anskaffelsesprosessen
 • Konkurranseformer
 • Innkjøpsfunksjonen og dens omgivelser
 • Organisering av innkjøpsfunksjoner
 • Innkjøpsmålinger
 • Leverandørklassifisering
 • Utvikling av leverandørrelasjoner
 • Distribusjon
 • Gods, godstransport og logistikkbedriftene
 • Prinsipper for å skape effektive logistikkprosesser

Undervisningsdatoer

________

Logistikk og innkjøp kan inngå som valgemne i Årsstudium i ledelse

Andre emner innenfor lederutdanning finner du her

________

Opptakskrav

Realkompetanse kan vurderes.

Studieinformasjon


Velg campus

Deltid / Samlingsbasert – Drammen


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student