Industriell økonomi

Industriell økonomi

Kombinasjonen av teknologisk- og økonomisk kompetanse har lenge vært etterspurt av næringslivet. Denne studieretningen er tilpasset deg som har en bachelor innen økonomi og ledelse. Du vil i tillegg få sidetittelen siviløkonom.

Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2018

Dette er industriell økonomi

Utdanningen gir kunnskap om og kompetansen til å utvikle metoder og verktøy for å kunne foreta gjennomtenkte, strategiske og operasjonelle beslutninger. Studiet gir økonomer detaljert innsikt i teknologi og ledelse, samt grunnleggende forståelse av systems engineering.

Studiested

Denne spesialiseringen hører til master i økonomi og ledelse og undervises på både campus Kongsberg og Ringerike.

Hvorfor industriell økonomi?

Studieretningen i industriell økonomi gir økonomer attraktiv kunnskap om teknologi, ledelse og systems engineering.

Hva slags jobb får du?

Masterstudiet i industriell økonomi med systems engineering vil være et springbrett for deg som vurderer videre utdanning innen akademia (PhD) eller jobb innen privat og offentlig næringsliv.

Du kan fylle lederstillinger i mindre foretak og avdelinger, og ulike typer mellomlederstillinger i mellomstore og større bedrifter. Tidligere studenter har blant annet fått jobb i energibedrifter, olje og gass industrien, samferdselssektoren, bilbransjen og finans- og rådgivningsbransjen.

Dette lærer du hos oss

Industriell økonomi kombinerer økonomi- og ledelsesfag og systemfag. Masterstudiet kvalifiserer deg med økonomiutdanning til å lede prosjekter i miljøer som har stort innslag av ingeniører og høyteknologi.

Du vil opparbeide deg grunnleggende kunnskap om systemledelse og prosjektledelse i tillegg til videregående ferdigheter innen økonomi og administrasjon. Kombinasjonen av kompetanse innen systemutvikling i teknologimiljøer, økonomi, strategi og ledelse vil gi deg en svært ettertraktet og sjelden kunnskap.

Studiemiljø og nærhet til arbeidslivet

En del av emnene har du felles med studenter med ingeniørbakgrunn som studerer master i systems engineering ved USN i Kongsberg. Det gir deg et spennende tverrfaglig studiemiljø. Undervisningen baserer seg på to kompetanserike miljøer innenfor teknologi (Kongsberg) og økonomi og ledelse (Hønefoss). Derfor må man regne med noe reising mellom studiestedene i forbindelse med undervisning. Veiledning vil primært foregå i Kongsberg.

Studieretningen har knyttet til seg forelesere med lang erfaring fra næringslivet på toppledernivå, slik at studentene blir presentert for eksempler og case som er hentet fra den praktiske verden. I tillegg har en del av studentene arbeidserfaring selv, og studentene oppfordres til å bidra med sin egen erfaring i mange av kursene gjennom diskusjoner og innleveringer. Enkelte av fagene har også bedriftsbesøk som en del av undervisningen. Studentene vil gjennom fagene «Product Innovation», «Process Innovation» og «Global Business Innovation» oppleve hele verdikjeden fra utvikling av produkter lokalt til produksjon og salg av produktene globalt. I sistnevnte fag blir det arrangert studietur til eksempelvis Kina eller Singapore der viktige norske eksportbedrifter samt lokale samarbeidspartnere og universiteter besøkes. Studieturen må finansieres av studentene selv og forutsetter at du behersker både norsk og engelsk.

Den avsluttende masteroppgaven kan skrives på engelsk eller norsk og kan ha en anvendt profil og skrives i tilknytning til en eller flere bedrifter. Dette foretrekkes av mange, siden det hjelper studentene å få kontakter i næringslivet, få vist frem sine ferdigheter og koble teori til praksis.

Slik er studiet – Ringerike og Kongsberg

Studiet tilbys som et toårig heltidsstudium. Undervisningen foregår som moduler med intensive forelesninger, noe som gir tid til selvstendig fordypning og perioder satt av til arbeid og selvstudier, kollokvier, obligatoriske oppgaver og hjemmeeksamener.

I den første tiden lærer du mye om systems engineering, økonomi, innovasjon, strategi, markedsføring og prosjektledelse. Studiet avsluttes med en masteravhandling.

En del av emnene vil du ha felles med studenter som har ingeniørbakgrunn. Det gir deg et spennende tverrfaglig studiemiljø. Undervisningen og veiledningen foregår primært i Kongsberg.

Slik søker du

Industriell økonomi er en studieretning innenfor vår Master i økonomi og ledelse – Siviløkonom, og du søker fra denne studiesiden.

Har du ingeniørbakgrunn må du søke på Master i Systems Engineering med industriell økonomi - søkerkode 7119.

Studieinformasjon


Heltid – Kongsberg

  • Undervisningsspråk: Norsk og Engelsk
  • Antall semester: 4
  • Søkekode: 8125

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student