Teknologiledelse

Teknologiledelse

Teknologiutviklingen er i en rivende utvikling i dagens samfunn og representerer et viktig strategisk virkemiddel for å skape utvikling og innovasjon i organisasjoner. Det overordnede målet med dette studiet er å gi deltakerne kompetanse som bidrar til styrking av teknologi- og digitaliseringsledelse i ulike typer virksomheter - offentlige, private og frivillige.

Ledig plass, søk nå
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
30.09.2019
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2019

Emnet kan inngå i graden Executive Master of Management (EMM)

Hvorfor Teknologiledelse?

Digitalisering, teknologisk utvikling og forskning kan spenne svært vidt i kompleksitet og omfang, og avhenger av ulike faktorer som bransje/sektor, virksomhetens størrelse og kapabilitet, lokalisering og historikk. Flere og flere eksterne parametere påvirker imidlertid digitaliserings- og teknologiutviklingen, og for dagens virksomheter er det derfor viktig å bevisst utøve teknologiledelse på en måte som styrker markedsposisjoner, samt utvikler prosesser som gir konkurransedyktige produkter og tjenester for fremtiden.

Dette lærer du hos oss

Emnet inneholder følgende temaer:

  • Forretnings- og teknologistrategi
  • Innovasjonsprosesser og -modeller
  • Porteføljestyring og -ledelse
  • Kommersialisering av teknologi
  • Immaterielle rettigheter
  • Organisering av FoU (forskning- og utviklingsaktiviteter)

For å oppnå læringsutbyttet skal emnet organiseres med to hovedtyper av læringsaktiviteter; seminarer og casearbeid. Fagansvarlig vil forelese interaktivt og lede diskusjoner omkring de ulike temaene. For å nå målene om at studentene skal kunne anvende teoretisk kunnskap på praktiske problemer og på relaterte fagområder vil hver modul også bestå av casearbeid der studentene under veiledning jobber med oppgaver individuelt.

Samlinger

Studiet gjennomføres med 5 samlinger á tre dager, totalt 15 hele dager. Alle dager kl. 0900-1600. Hver samling består av en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner og casearbeid. 

Studiet gjennomføres ved Campus Drammen studieåret 2019/2020.

1. samling: 21.-23. oktober 2019
2. samling: 25.-27. november 2019
3. samling: 27.-29. januar 2020
4. samling: 9.-11. mars 2020
5. samling: 20.-22. april 2020

Frist for innlevering av prosjektoppgave er 2. juni 2020.

Søknadsfrister og opptak

Kvalifiserte søkere tas opp (uten rangering) fortløpende til studiet er fulltegnet. Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tar vi opp studenter frem til studiestart.  Ved oversøking får søkere informasjon om venteliste.

Opptakskrav

For å bli tatt opp til studiet må søkeren ha avlagt minimum bachelorgrad eller tilsvarende med karakteren C eller bedre. I tillegg kreves tre års relevant arbeidserfaring. Søkere uten formell kompetanse kan søke om opptak basert på realkompetansevurdering i hht. universitetets regelverk.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Drammen

  • Antall semester: 2
  • Kostnader Kr. 67.500,- (kr. 33.750,- pr semester), pluss semesteravgift
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student