Masteremner i innovasjon og ledelse

Masteremner i innovasjon og ledelse

Vi tilbyr et masterstudium i innovasjon og ledelse. Det er mulig å søke opptak til enkeltemner i programmet, og ta eksamen i disse uten å være tatt opp på masterprogrammet.

Studienivå
Kortere studier
Søknadsfrist
20.06.2019
Studiepoeng
15
Oppstart
Høst 2019

Høsten 2019 tilbyr vi følgende studier:

Strategisk beredskapsledelse

Samfunnssikkerhet handler om evnen samfunnet har til å forebygge og håndtere hendelser som truer grunnleggende verdier som liv og helse, infrastruktur og personvern. Å ha god beredskap vil si å være best mulig forberedt.

Dette kurset passer for deg som ønsker å lære mer om hva det vil si å drive beredskapsledelse på et strategisk nivå. Du vil blant annet lære om den norske beredskapsmodellen, ledelsesprosesser, og hva som skal til for å
styrke samvirke mellom offentlige, private og frivillige beredskapsaktører.

Innovasjon i samfunnsperspektiv

Innovasjon dreier seg om nyskapning og er svært viktig for økonomisk vekst. Men innovasjon har en mye bredere samfunnsmessig betydning enn det som bare dreier seg om penger og økonomisk aktivitet. Verden vi lever i og med er skapt gjennom innovasjon. Å forstå innovasjon innebærer å forstå hvordan innovasjon skjer, hvordan innovasjon påvirker samfunnsliv, og hvordan resultater av innovasjon til og med former hva mennesker er.

Dette kurset passer for deg som er interessert i å reflektere over, fordype deg i litteratur om, og delta i diskusjoner rundt disse spørsmålene. I tillegg er du kanskje også opptatt av om det i det hele tatt er mulig å påvirke og styre den utviklingen som blir drevet fram gjennom innovasjon.

Opptakskrav

Opptak til master i innovasjon og ledelse krever bachelorgrad eller tilsvarende. I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis fra arbeid i offentlig, privat eller frivillig sektor tilsvarende to årsverk eller mer. Praksis skal etter hovedregelen være gjennomført etter kvalifiserende utdanning. Særlig relevant praksis før utdanning kan godkjennes.

Se Forskrift om opptak til Universitetet i Sørøst-Norge (USN), opptaksreglement til masterstudier ved USN.

Studieinformasjon


Heltid – Vestfold

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 1
  • Søkekode: Strategisk beredskapsledelse: 8134 Innovasjon i samfunnsperspektiv: 8139
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student