Motivasjon og mestring

Motivasjon og mestring

Studiet gir deg en grunnleggende forståelse av motivasjon og mestring, og øker din innsikt i hvordan disse spiller en sentral rolle i å forklare menneskelig atferd.

Ledig plass, søk nå
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Løpende opptak
Studiepoeng
7,5
Oppstart
Høst 2019

Studiesteder og oppstart

Gjennomføres i Drammen hvert høstsemester

Hvorfor Motivasjon og mestring?

I dette kurset vil du få en grunnleggende innsikt i psykologiske prosesser som har betydning for atferd, læring og prestasjoner på individ- og gruppenivå. Du vil kunne løse oppgaver ved å omsette teoretisk kunnskap om motivasjon og mestring til gunstige tiltak i et ledelsesperspektiv. Vi lærer deg å reflektere over hva som kjennetegner gunstige miljøer for vekst, utvikling og velvære. Kurset vil ha fokus på hvordan studentene kan nyttiggjøre seg av det de lærer for å forbedre motivasjon og mestring i settinger som arbeidsliv, utdanning, idrett og andre relaterte prestasjonsmiljøer.

Dette lærer du hos oss

 • begrepene motivasjon og mestring, og hvordan disse kan forstås ut i fra ulike teoretiske perspektiver og tilnærminger
 • psykologiske prosesser som har betydning for atferd, læring og prestasjoner på individ og gruppenivå
 • løse oppgaver relatert til å fremme utvikling og læring på individ og gruppenivå
 • gjennomføre analyser av miljøer mennesker handler i på en selvstendig måte, og foreslå målrettede tiltak etter vurdert behov for å for å bidra til ønsket utvikling
 • anvende teoretisk kunnskap om motivasjon og mestring ved å omsette den til gunstige tiltak i et ledelsesperspektiv
 • hva som kjennetegner gunstige miljøer for vekst, utvikling, og velvære
 • forståelse av viktige sammenhenger mellom menneskers atferd, motivasjon og mestring
 • hvordan menneskers atferd kan fremme eller hemme andres atferd

Undervisningsdatoer høsten 2019

Kurset gjennomføres over 6 hele dager fordelt utover semesteret.  Gjennomføringen skjer ved forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner. Kurset avsluttes med en helgeeksamen.

Undervisningsdatoer i Drammen høsten 2019

Mandag 16. september (uke 38)
Tirsdag 17. september (uke 38)
Mandag 14. oktober (uke 42)
Tirsdag 15. oktober (uke 42)
Mandag 28. oktober (uke 44)
Mandag 4. november (uke 45)

Alle dager kl. 0900-1600

Hjemmeeksamen gjennomføres 22.-24. november.

Opptak

Kvalifiserte søkere tas opp (uten rangering) fortløpende til studiet er fulltegnet. Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tar vi opp studenter fremt til studiestart. Ved oversøking får søkere informasjon om venteliste.

___________

Motivasjon og mestring kan inngå som valgemne i Årsstudium i ledelse

Andre emner innenfor lederutdanning finner du her
___________

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og minimum to års arbeidserfaring. Realkompetanse kan vurderes.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Drammen

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 1
 • Kostnader Kr. 15.100,- inkl. eksamensavgift. Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student