Studer økonomi, administrasjon og ledelse

Universitetet i Sørøst-Norge har flere studietilbud innen økonomi, administrasjon og ledelse fordelt på flere av våre campuser.


Vi har et stort og anerkjent fagmiljø innen økonomi, administrasjon og ledelse, og du kan velge mellom en rekke spesialiseringer både på bachelor- og masternivå. I tillegg tilbyr vi et integrert femårig utdanningsløp som gir deg tittelen siviløkonom.

Siviløkonom

Siviløkonomstudiet er den høyeste utdanning innen økonomi og ledelse rettet mot lederstillinger i næringslivet. Utdanningen er tverrfaglig og gir deg mulighet til fordypning innen en studieretning.

Vi har både en fem- og toårig siviløkonomutdanning:

Bachelor i økonomi og ledelse

Bachelorstudiet i økonomi og ledelse gir deg en praktisk rettet og solid utdanning som er ettertraktet både i næringsliv og offentlig virksomhet. I det tredje studieåret får du muligheten til å spesialisere deg i et fagområde. 

Bachelorstudiet i økonomi og ledelse er treårig og tilbys både i Bø, Drammen, Kongsberg, Ringerike og Vestfold.

Tilbud om studier i utlandet

Som bachelorstudent ved USN har du mulighet til å ta deler av studiene ved et utenlandsk lærested. Utenlandsopphold er ikke obligatorisk, men et tilbud som gir deg som student mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse og omstillingsevne. Se på mulighetene for å ta deler av studiet i utlandet.

Master i økonomi og ledelse

Har du en bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller tilsvarende og ønsker å oppnå en mastergrad innen økonomi og ledelse? Da kan vi tilby studier innen flere studieretninger.

Masterstudiet i økonomi og ledelse tilbys på Ringerike.

Øvrige tilbud innen økonomi og ledelse