Økonomistyring og regnskap

Økonomistyring og regnskap

Emnet gir en innføring i økonomistyring, og omhandler økonomiske analyser som grunnlaget for beslutninger om styring av en virksomhet.

Ledig plass, søk nå
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Løpende opptak fram til studiestart. Etter oppstart, kontakt studieveileder
Studiepoeng
15
Oppstart
Vår 2020

Hvorfor studere økonomistyring og regnskap?

For å gjøre deg i stand til å komme med anbefalinger til beslutninger til beste for virksomhetens eiere, er målet med kurset å viderutvikle dine kunnskaper og ferdigheter innen analyse av bedriftsøkonomiske problemstillinger. 

Dette lærer du i studiet

Etter fullført studie skal studenten sitte igjen med denne kunnskapen:

 • ha kunnskap om regnskapets grunnleggende oppbygging

 • ha kunnskap om begrepene utgifter, kostnader, utbetalinger, inntekter og innbetalinger, samt beholdninger

 • ha kunnskap om de mest sentrale regnskapsprinsipper og vurderingsregler

 • ha kunnskap om sammenhengen mellom finansregnskap og bedriftsøkonomisk teori

 • ha kunnskap om finansregnskapets oppbygging og forstå regnskapets betydning som informasjonskilde

 • ha kunnskap om de mest sentrale nøkkeltallene i en regnskapsanalyse og hvordan disse kan være med å forklare en bedrifts økonomiske stilling

 • ha kunnskap om grunnleggende begreper i økonomistyringen

 • ha kunnskap om grunnleggende teorier og metoder i økonomistyringen

 • ha kjennskap til økonomifunksjonens rolle og plass i bedriften og kunne drøfte de grunnleggende trekkene ved økonomisk styring av virksomheten

 • ha kunnskap om kostnadsbegrepet og ha forståelse for kostnaders variabilitet

 • ha kunnskap om ulike prinsipper for produktkalkulasjon

 • ha kunnskap om budsjettprosessene og forstå forskjellen mellom resultat- og likviditetsbudsjett

 • ha grunnleggende kunnskap om investeringsanalyser

 

Undervisning

Oppstart våren 2020:

10. februar

Eksamen: 5. - 8. juni

Det gjennomføres to individuelle arbeidskrav, som må være godkjent, innen man fremstiller seg til eksamen.

 


Studiets organisering

Studiet er organisert som et nettstudie

Det er ikke lagt opp til fellesforelesninger på nett, kun moduler du tar fram når det passer deg.


Årsstudium i ledelse

Økonomistyring kan inngå som et valgemne i årsstudium i ledelse

Se andre emner innen lederutdanning

Opptakskrav

Hvis du ikke har studiekompetanse

Realkompetanse vurderes. Du må da må du sende inn:

- Karakterutskrifter du har, arbeidsbekreftelser (minimum 5 års relevant praksis) og en egen beskrivelse av hvorfor du mener du kvalifiserer på grunnlag av realkompetanse. Du må bli 25 år i år (eller mer) for å kunne vurderes på dette grunnlaget. I tillegg trenger du karakterer i norsk og engelsk på videregående nivå.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Nettstudier – Nettstudium

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student