Prestasjonsledelse

Prestasjonsledelse

Studiet i Prestasjonsledelse introduserer deltakerne for ulike verktøy en leder kan bruke for å utvikle egne lederegenskaper så vel som medarbeiderkvaliteter og prestasjonskultur i virksomheter. Studiet bygger på positiv psykologi, og gir studentene innsikt i selvledelse og ledelse av en prestasjonsorientert organisasjon.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Løpende opptak frem til oppstart
Studiepoeng
7,5
Oppstart
Vår 2020

Studiesteder og oppstart

 • Porsgrunn høsten 2019 (avlyst) og høsten 2021
 • Drammen våren 2020 og våren 2022
 • Vestfold våren 2021

Dette er prestasjonsledelse

Formålet med emnet er å gi studentene grunnleggende innsikt i hva prestasjonsledelse er, og hvordan målrettet og strategisk arbeid kan bidra til innovative og kunnskapsbaserte løsninger som løfter organisasjoners prestasjoner på kort og lang sikt. En viktig del av studiet er drøfting av dilemmaer knyttet til prinsipper for ressursfordelings- og belønningssystemer, oppgaveorientering vs relasjonsorientering i ledelse av prestasjonsfremmende kulturer, samt utfordringer relatert til vedlikehold av prestasjoner over tid.

Dette lærer du hos oss

 • teorier, fakta, begreper og prinsipper innenfor prestasjonsledelse
 • hvordan organisasjoner kan ledes og styres for å oppnå og opprettholde et høyt prestasjonsnivå
 • psykologiske mekanismer som bidrar til en prestasjonskultur
 • å beherske ulike organisasjonsfaglige tilnærminger til prestasjonsledelse gjennom å samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning
 • å vurdere foreslåtte løsninger, prioriteringer og valg relatert til prestasjonsledelse på selvstendig faglig grunnlag

Prestasjonsledelse kan inngå som valgemne i Årsstudium i ledelse

Andre emner innen lederutdanning finner du her.

Opptakskrav

Realkompetanse kan vurderes.

Kvalifiserte søkere tas opp (uten rangering) fortløpende til studiet er fulltegnet. Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tar vi opp studenter frem til studiestart.  Ved oversøking får søkere informasjon om venteliste.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Velg campus

Samlingsbasert – Drammen

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 1
 • Kostnader 15.100,- pluss semesteravgift
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student