Prosjektledelse – et emne i saksbehandling og ledelse i offentlig sektor

Prosjektledelse – et emne i saksbehandling og ledelse i offentlig sektor

Studiet er utviklet for personer innen alle sektorer i arbeids- og organisasjonslivet: Ledere, mellomledere, tillitsvalgte, medarbeidere og andre med interesse for å sette seg inn i og bruke prosjektarbeid som metode

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
31.08.2017
Studiepoeng
10
Oppstart
Høst 2017

Hvorfor prosjektledelse?

En betydelig andel av vår verdiskapning finner sted i og ved hjelp av prosjekter. Arbeidsformen brukes på nesten alt fra små til svært store oppgaver, fra organisatoriske endringsbestrebelser og arrangementer til bygging av hus og viktig infrastruktur. Prosjektarbeid er på flere måter annerledes enn andre arbeidsmåter, og det er mange fallgruver. Prosjektarbeidet kan gjelde produkter og tjenester, leveransesystemet, kunde- og medarbeidertilfredshet eller styringssystemer og organisatorisk effektivitet. Mens noen arbeidsmiljøer har utviklet en egen prosjektkultur med opplæring og en innarbeidet praksis, er andre mer ukjente med arbeidsformen.

Dette lærer du hos oss

Emnet inneholder følgende temaer:

 • Prosjekt som arbeidsform, når egner den seg (ikke), karakteristiske trekk ved et prosjekt
 • Mandat, formål, mål og rammebetingelser
 • Oppstart og teamdannelse
 • Planlegging og styring av prosjekter, planleggings og styringsteknikker
 • Prosjektorganisering, aktører og ansvarsforhold
 • Prosjektstyring, grunnleggende om ulike oppfølgingsmetoder
 • Læring i og erfaringsoverføring mellom ulike prosjekt
 • Lederrollen i prosjektet

Du vil etter fullført studium være kompetent til å innta en pådriverrolle i prosjektarbeidet, og du skal kunne bidra til planlegging, organisering, styring og ledelse av et prosjekt.

Samlinger

Kurset gjennomføres med 1 undervisningssamling, a`4 dager (tirsdag-fredag).

 • Samling uke 42: tirsdag 17. – fredag 20. oktober 2017

Samlingen gjennomføres på Universitetet i Sørøst-Norge, campus Ringerike.

På den første samlingen blir det introdusert en oppgave som må løses mellom samlingene. Oppgaven må være godkjent for å kunne fremstille seg for endelig eksamen.

Eksamen
Sluttevalueringen er en individuell hjemme-eksamen over tre dager som gjennomføres 19. – 22. januar 2018. 

Det gis graderte karakterer (A til F). 

Opptakskrav

Kvalifiserte søkere tas opp (uten rangering) fortløpende til studiet er fulltegnet. Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tar vi opp studenter frem til studiestart.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Ringerike

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 1
 • Kostnader Kr 12 000 for Delta-medlemmer, kr 16 000 for andre. Prisen inkluderer undervisning og eksamensavgift. Semesteravgift på kr 785 og utgifter til pensumlitteratur og til reise og opphold kommer i tillegg. Delta-medlemmer kan søke om stipend fra Deltas stipendordning.
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

Aktuelle lenker

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student