Prosjektledelse (nettbasert)

Prosjektledelse (nettbasert)

Dette studiet gir deg en grundig innføring i prosjektfaget slik dette praktiseres i dag, og ferdigheter til selv å jobbe i og lede prosjekter.

Ledig plass, søk nå
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Løpende opptak fram til studiestart. Etter oppstart, kontakt studieveileder
Studiepoeng
7,5
Oppstart
Vår 2020

 

Neste gjennomføring skjer våren 2020. Informasjon om oppstart kommer snarlig.

Hvorfor Prosjektledelse?

En betydelig del av verdiskapningen finner sted i og ved hjelp av prosjekter. Arbeidsformen brukes på nesten alt fra små til svært store oppgaver, fra organisatoriske endringsbestrebelser og arrangement til bygging av hus og viktig infrastruktur. Prosjektarbeid er på flere måter annerledes enn andre arbeidsmåter, og det er mange fallgruver. Prosjektarbeid kan gjelde produkter og tjenester, leveransesystemet, kunde- og medarbeidertilfredshet eller styringssystemer og organisatorisk effektivitet. Mens noen arbeidsmiljøer har utviklet en egen prosjektkultur med opplæring og innarbeidet praksis, er andre mer ukjente i arbeidsformen.

Studiet er utviklet for personer innen alle sektorer i arbeids- og organisasjonslivet: Ledere, mellomledere, tillitsvalgte,medarbeidere og andre med interesse for å sette seg inn i og bruke prosjektarbeid som metode innen privat, offentlig og frivillig sektor.

Dette lærer du hos oss

Etter endt studie skal du som student ha opparbeidet deg ferdigheter innen:

  • Oppstart, planlegging, organisering, styring, ledelse og evaluering av prosjekter
  • Usikkerhets- og interessentanalyser for et prosjekt
  • Analyser og drøftinger av sentrale sider ved et prosjekt

Du vil etter fullført studium være kompetent til å:

  • Bidra til konstruktivt prosjektarbeid
  • Bidra til utviklingen av en prosjektkultur i egen virksomhet
  • Forstå hvilke krav arbeidsformen stiller til prosjektlederen

Studiets organisering

Studiet er organisert som et nettstudie

  • Emnet starter opp ... 2020.
  • Skriftlig individuell hjemmeeksamen ... 2020.

Studiet består av 8 moduler. Hver modul inneholder en oppsummering av pensum, videosnutt, og en quiz må løses for å kunne gå videre til neste modul.  

Det er ikke fellesforelesninger på nett, kun moduler du tar fram når det passer deg.

4 obligatoriske oppgaver må leveres innen fastsatte frister. Oppgavene må godkjennes for at man skal kunne ta eksamen.


Årsstudium i ledelse

Prosjektledelse kan inngå som et valgemne i årsstudium i ledelse

Se andre emner innen lederutdanning


 

Opptakskrav

Kvalifiserte søkere tas opp (uten rangering) fortløpende til studiet er fulltegnet. Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tar vi opp studenter frem til studiestart.  Ved oversøking får søkere informasjon om venteliste.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Nettstudier – Nettstudium

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student