Prosjektledelse

Prosjektledelse

Dette studiet gir deg en grundig innføring i prosjektfaget slik dette praktiseres i dag, og ferdigheter til selv å jobbe i og lede prosjekter.

Ledig plass, søk nå
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Fortløpende opptak frem til oppstart
Studiepoeng
15
Oppstart
Høst 2019

Studiesteder og oppstart

Drammen høsten 2019 og høsten 2021
Porsgrunn høsten 2020

Hvorfor prosjektledelse?

En betydelig andel av vår verdiskapning finner sted i og ved hjelp av prosjekter. Arbeidsformen brukes på nesten alt fra små til svært store oppgaver, fra organisatoriske endringsbestrebelser og arrangementer til bygging av hus og viktig infrastruktur. Prosjektarbeid er på flere måter annerledes enn andre arbeidsmåter, og det er mange fallgruver. Prosjektarbeidet kan gjelde produkter og tjenester, leveransesystemet, kunde- og medarbeidertilfredshet eller styringssystemer og organisatorisk effektivitet. Mens noen arbeidsmiljøer har utviklet en egen prosjektkultur med opplæring og en innarbeidet praksis, er andre mer ukjente med arbeidsformen.

Studiet er utviklet for personer innen alle sektorer i arbeids- og organisasjonslivet: Ledere, mellomledere, tillitsvalgte, medarbeidere og andre med interesse for å sette seg inn i og bruke prosjektarbeid som metode innen privat, offentlig og frivillig sektor.

Dette lærer du hos oss

Emnet inneholder følgende temaer:

 • Prosjekt som arbeidsform, når egner den seg (ikke), karakteristiske trekk ved et prosjekt
 • Mandat, formål, mål og rammebetingelser
 • Oppstart og teamdannelse
 • Planlegging og styring av prosjekter, planleggings og styringsteknikker
 • Prosjektorganisering, aktører og ansvarsforhold
 • Prosjektstyring, grunnleggende om ulike oppfølgingsmetoder
 • Læring i og erfaringsoverføring mellom ulike prosjekt
 • Lederrollen i prosjektet

Du vil etter fullført studium være kompetent til å innta en pådriverrolle i prosjektarbeidet, og du skal kunne bidra til planlegging, organisering, styring og ledelse av et prosjekt.

Organisering og undervisningsdager

________

Årsstudium i ledelse

Prosjektledelse kan inngå som valgemne i Årsstudium i ledelse

Se andre emner innen lederutdanning

________

Opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse må søker ha minimum to års arbeidserfaring. Realkompetanse kan vurderes.

Kvalifiserte søkere tas opp (uten rangering) fortløpende til studiet er fulltegnet. Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tar vi opp studenter frem til studiestart.  Ved oversøking får søkere informasjon om venteliste.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Velg campus

Samlingsbasert – Drammen

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 1
 • Kostnader Kr 21.700,- inkl. eksamensavgift. Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student