Service og informasjon

Service og informasjon

Servicearbeidere er organisasjonens ansikt utad i møte med brukerne og har også en viktig funksjon i forhold til sine kolleger. Brukerbehandling og kommunikasjon er en forutsetning for å kunne utøve god service.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
10.08.2018
Studiepoeng
10
Oppstart
Høst 2018

Hvorfor service og informasjon

Studentene får et praktisk rammeverk for hvordan ansatte i serviceyrker oppnår kontakt med brukere, hvordan de oppfatter brukeres situasjon og behov, og hvordan de kan spille ulike roller for å gi respons til og å følge opp brukere.

Dette lærer du hos oss

Studiet er delt inn i følgende temaer innenfor rammen av 10 studiepoeng:

  • Brukeratferd/brukerforståelse
  • Service
  • Kunde og brukerkommunikasjon

Undervisningen og øvelsene i studiet vil konsentreres rundt disse punktene og utdypes nærmere i emneplanen. 

Samlinger

Studiet har to undervisningssamlinger 4+4 dager

  1. samling uke 36: 04.09.2018 – 07.09.2018
  2. samling uke 44: 30.10.2018 – 02.11.2018

Begge samlingene gjennomføres på Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Ringerike. 

På den første samlingen blir det introdusert en oppgave som må løses mellom samlingene. Oppgaven må være godkjent for å kunne fremstilles for endelig eksamen. Frist mandag 08.10.18.

Eksamen
Sluttevalueringen er en individuell hjemme-eksamen over tre dager som gjennomføres 23.11 - 26.11.2018. 

Det gis graderte karakterer (A til F).

Opptakskrav

Kvalifiserte søkere tas opp (uten rangering) fortløpende til studiet er fulltegnet. Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tar vi opp studenter frem til studiestart.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Ringerike

  • Antall semester: 1
  • Kostnader Kr 12.000 for Delta-medlemmer, kr 16.000 for ikke medlemmer i Delta. Prisen inkluderer undervisning og eksamensavgift. I tillegg kommer semesteravgift, pensumlitteratur og utgifter til reise og opphold. Delta-medlemmer kan søke om stipend fra Deltas stipendordning.
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student