Siviløkonom – 5-årig

Siviløkonom – 5-årig

Siviløkonomstudiet er rettet mot lederstillinger i privat næringsliv og offentlig forvaltning. Du kan spesialisere deg i bedriftsøkonomisk analyse, industriell økonomi, markedsføringsledelse eller strategi og kompetanseledelse.

Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
180 + 120
Oppstart
Høst 2018

Hvorfor siviløkonom?

Siviløkonomstudiet er den høyeste utdanning innen økonomi og ledelse rettet mot lederstillinger i privat næringsliv og offentlig forvaltning. Utdanningen er tverrfaglig, samt at den gir deg mulighet til å velge ett fordypningsområde, uavhengig av den fordypning du tok på bachelorstudiet. Dette gir deg en unik mulighet til å sette sammen en utdanning som er attraktiv og tilpasset dine karriereplaner.

Siviløkonom er et kjent begrep blant norske arbeidsgivere, og et bevis på at du har en anerkjent utdanning med svært mange anvendelsesområder.

Siviløkonomstudiet er et femårig løp du søker gjennom Samordna opptak.

Hva slags jobb får du?

Som siviløkonom har du stor faglig bredde og dette gjør deg kvalifisert til mange typer stillinger innen offentlig og privat sektor, også internasjonalt.

Med siviløkonomutdanning fra USN kan du jobbe med leder- og resultatansvar i spennende stillinger både i privat næringsliv og offentlig forvaltning. Tidligere studenter er i dag i jobb som bl.a. markedssjefer, produktsjefer, prosjektledere, forskere og direktører.

Dette lærer du på siviløkonomstudiet

Siviløkonomstudiet gir deg en unik og verdifull spisskompetanse innen enten markedsføring, bedriftsøkonomisk analyse, strategi og kompetanseledelse eller industriell økonomi.

Vi har et stort fagmiljø innen økonomi og ledelse. Det garanterer deg gode forelesere og veiledere, samt muligheten til å delta i spennende forskningsprosjekter. Noen av de ansatte har lederstillinger i næringslivet, parallelt med at de underviser på USN.

Vi bruker også gjesteforelesere fra et stort internasjonalt nettverk i siviløkonomstudiet. Flere av disse knyttes til USN i professorstillinger.

Slik er studiet

Når du blir tatt opp til siviløkonomutdanningen, er du sikret et femårig studium i økonomi og ledelse etter en "3+2"-modell.

Den første delen av studiet (bachelor i økonomi og ledelse) kan du gjennomføre på Ringerike. Ønsker du å fortsette ved USN, er du garantert direkte overgang til masterstudiet i økonomi og ledelse.

Søkere med relevant bachelor må søke opptak direkte til 2-årig master i økonomi og ledelse.

Masteravhandlingen gir mulighet til å fordypning innen et selvvalgt teori- og problemområde, alt under faglig veiledning.

Mulige spesialiseringer de to siste årene

Les mer om de studiet og studieretningene i studieplanen.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av Siviløkonom 5-årig i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanningsmuligheter

På lik linje med siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole, gir dette tilbudet ved Universitetet i Sørøst-Norge en fullverdig mastergradstittel og mulighet til å gå videre på doktorgradsstudier.

Ved USN kan du ta doktorgradsutdanning i Marketing Management.

Opptakskrav

For å kvalifisere må du ha:

  • generell studiekompetanse og
  • matematikk R1 eller Matematikk S1 og S2

Studieinformasjon


Heltid – Ringerike

  • Undervisningsspråk: Norsk og Engelsk
  • Antall semester: 10
  • Antall studieplasser 30
  • Søkekode: 222 345
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student