Strategi

Strategi

Utvikling av gode strategier er en av ledelsens viktigste oppgaver, og skjer gjennom en prosess der både ledelsen og organisasjonen involveres. Fordi strategiske valg innebærer endringer i form av ny organisering, nye investeringer og nye måltall fordrer dette rett kompetanse og ferdigheter i endringsledelse.

Søk opptak nå
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
01.01.2020
Studiepoeng
30
Oppstart
Vår 2020

Emnet kan inngå i graden Executive Master of Management (EMM).

Studiet har ny planlagt oppstart i vårsemesteret 2020.

Hvorfor Strategi?

Enhver virksomhets suksess avhenger av ledelsens evne til å gjøre gode strategiske valg og implementere disse på en egnet måte. Virksomheter som gjør slike valg vil bedre kunne lykkes med å nå sine mål. Dette studiet fokuserer på å gjøre gode strategiske analyser, samt på utvikling og valg av strategiske alternativer og implementering og oppfølging av disse. De valg som gjøres angår hele virksomheten, hvilket betyr at analysen vil favne vidt i forhold til virksomhetens omgivelser.

Dette lærer du hos oss

Det overordnede formålet med studiet er å gi deltakerne kunnskap og ferdigheter til å utvikle og gjennomføre gode strategisk valg for virksomheter.
Studiet inneholder fem hovedtemaer:

  • Introduksjon til strategifaget
  • Analyse av kunder og marked
  • Analyse av organisasjonen
  • Utvikling av strategiske alternativer
  • Implementering og gjennomføring

For å oppnå læringsutbyttet skal studiet organiseres med to hovedtyper av læringsaktiviteter; seminarer og casearbeid. I løpet av studiet vil studentene også jobbe med en større selvstendig forsknings- eller utviklingsoppgave under veiledning.  

Hvem passer studiet for?

Studiet passer for ledere og medarbeidere som engasjeres i strategi- og endringsprosesser, og som ønsker større kunnskap om endringsledelse, uavhengig av bransje eller sektor. Studiet passer også for konsulenter som driver endringsprosesser i virksomheter.

Slik er studiet

Studiet gjennomføres med fem samlinger á tre dager på følgende datoer i 2020:

1. samling: 3.-5. februar
2. samling: 25.-27. mars
3. samling: 11.-13. mai
4. samling: 17.-19. august
5. samling: 12.-14. oktober


Alle dager kl. 0900-1600.

Dato for innlevering av prosjektarbeid og muntlig eksamen er foreløpig ikke fastsatt.

Opptakskrav

For å bli tatt opp til studiet må søkeren ha avlagt minimum bachelorgrad eller tilsvarende med karakteren C eller bedre. I tillegg kreves tre års relevant arbeidserfaring. Søkere uten formell kompetanse kan søke om opptak basert på realkompetansevurdering i hht. høyskolens regelverk.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Drammen

  • Antall semester: 2
  • Kostnader Kr. 67.500,- (kr. 33.750,- pr semester) pluss semesteravgift
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student