Strategi

Strategi

Utvikling av gode strategier er en av ledelsens viktigste oppgaver, og skjer gjennom en prosess der både ledelsen og organisasjonen involveres. Fordi strategiske valg innebærer endringer i form av ny organisering, nye investeringer og nye måltall fordrer dette rett kompetanse og ferdigheter i endringsledelse.

Søk opptak nå
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
01.09.2018
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2018

Emnet kan inngå i graden Executive Master of Management (EMM).

Hvorfor Strategi?

Enhver virksomhets suksess avhenger av ledelsens evne til å gjøre gode strategiske valg og implementere disse på en egnet måte. Virksomheter som gjør slike valg vil bedre kunne lykkes med å nå sine mål. Dette studiet fokuserer på å gjøre gode strategiske analyser, samt på utvikling og valg av strategiske alternativer og implementering og oppfølging av disse. De valg som gjøres angår hele virksomheten, hvilket betyr at analysen vil favne vidt i forhold til virksomhetens omgivelser.

Dette lærer du hos oss

Det overordnede formålet med studiet er å gi deltakerne kunnskap og ferdigheter til å utvikle og gjennomføre gode strategisk valg for virksomheter.
Studiet inneholder fem hovedtemaer:

 • Introduksjon til strategifaget
 • Analyse av kunder og marked
 • Analyse av organisasjonen
 • Utvikling av strategiske alternativer
 • Implementering og gjennomføring

For å oppnå læringsutbyttet skal studiet organiseres med to hovedtyper av læringsaktiviteter; seminarer og casearbeid. I løpet av studiet vil studentene også jobbe med en større selvstendig forsknings- eller utviklingsoppgave under veiledning.  

Hvem passer studiet for?

Studiet passer for ledere og medarbeidere som engasjeres i strategi- og endringsprosesser, og som ønsker større kunnskap om endringsledelse, uavhengig av bransje eller sektor. Studiet passer også for konsulenter som driver endringsprosesser i virksomheter.

Slik er studiet

Studiet gjennomføres med seks samlinger á tre dager med oppstart i november.
Alle dager kl. 0900-1600.

Samlingsdatoer

 1. samling 5.-7. november 2018
 2. samling 10.-12. desember 2018
 3. samling 29.-31. januar 2019
 4. samling 11.-13. mars 2019
 5. samling 6.-8. mai 2019
 6. samling 3.-5. juni 2019

Innlevering av prosjektarbeid og muntlig eksamen vil være i september 2019.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende. I tillegg kreves minimum tre års arbeidserfaring. Lang relevant ledererfaring kan i enkelte tilfeller delvis erstatte manglende studiepoeng.

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Drammen

 • Antall semester: 2
 • Kostnader Kr. 65.000,- (kr. 32.500,- pr semester) pluss semesteravgift
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student