Utvikling og endring i organisasjoner

Utvikling og endring i organisasjoner

Hvordan planlegge og gjennomføre effektive og menneskevennlige endringsprosesser i en bedrift eller organisasjon? Emnet gir en innføring i omstilling og endringsledelse, i tillegg til et utviklingsperspektiver ved endringsprosesser i organisasjoner.

Søk ledig studieplass
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Løpende opptak
Studiepoeng
7.5
Oppstart
Høst 2018

Dette er utvikling og endring i organisasjoner

Kurset gjennomføres i Drammen høsten 2018.

Studiet skal gi grunnleggende kunnskaper hvordan man kan arbeide med å skape mer robuste og endringsdyktige bedrifter og offentlige organisasjoner. Studiet omfatter teoretiske og praktiske sider ved utfordringer og løsninger rundt endringsledelse.

Studiet skal sette både ledere og medarbeidere bedre i stand til å planlegge og gjennomføre effektive og menneskevennlige omstillings-, endrings- og utviklingsprosesser. Studiet henter sine eksempler både fra offentlige og private virksomheter.

Dette lærer du hos oss

Vi gir deg det teoretiske og praktiske grunnlaget for gode omstillings- og endringsprosesser. Hvilke faktorer er viktige i tilretteleggingen av effektiv organisasjonsutvikling?

Etter endt studium skal du være i stand til å

  • kunne anvende teori for å vurdere organisatoriske endringer
  • kunne delta i planlegging, gjennomføring og vurdering av organisasjonsendringer
  • være pådrivere for bedre endrings- og utviklingsprosesser i organisasjonen

______________

Utvikling og endring i organisasjoner kan inngå som valgemne i Årsstudium i ledelse.

Andre emner innen lederutdanning finner du her.
______________

 

Opptakskrav

Kvalifiserte søkere tas opp (uten rangering) fortløpende til studiet er fulltegnet. Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tar vi opp studenter frem til studiestart.  Ved oversøking får søkere informasjon om venteliste.

Studieinformasjon


Velg campus

Samlingsbasert – Porsgrunn

  • Antall semester: 1
  • Kostnader Pris kr. 14.100,- inkl. eksamensavgift. Semesteravgift kommer i tillegg.
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student