Verdibasert ledelse og organisasjonskultur

Verdibasert ledelse og organisasjonskultur

En god organisasjonskultur er ikke noe man «kan beslutte», men er et resultat av målrettet og systematisk arbeid med verdier. Vi hjelper deg med verktøy for å måle eksisterende kultur og iverksette tiltak for å utvikle en ønsket organisasjonskultur.

Søk ledig studieplass
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Fortløpende opptak
Studiepoeng
7.5
Oppstart
Høst 2018

Studiesteder og oppstart

Neste gjennomføring av dette studiet er ikke fastsatt.

Dette er verdibasert ledelse og organisasjonskultur

I arbeidslivet kommer mennesker tett innpå hverandre. Både ledere og medarbeidere vil i sin holdning og atferd legge til grunn menneskesyn og verdier. Innen organisasjons- og ledelsesfaget har vi de senere år sett at fagemnet «verdibasert ledelse» har fått betydelig oppmerksomhet. Begrepet indikerer at lederne har et særskilt ansvar for å utvikle gode verdier.

Vi har alle et felles ansvar for verdier i et jobbfellesskap. Det sentrale momentet er å «løfte hverandre» på hverandres sterke sider, eller for å si det med en god metafor «å spille hverandre gode». Når de gode verdiene sosialiseres inn i organisasjonen utvikles «den gode organisasjonskultur». En slik ønsket organisasjonskultur er ikke noe man «kan beslutte», men er et resultat av målrettet og systematisk arbeid med verdier.

Dette lærer du hos oss

Verdibasert ledelse

 • Sentral begrepsapparat og problemstillinger i etikkfaget
 • Nærmere om menneskesyn, etikk og moral
 • Den gylne middelvei som leveregel
 • Pliktetikk, konsekvensetikk, dydsetikk og andre etikktilnærminger
 • Verdigrunnlag i viktige lederteorier
 • Lederansvaret i å sette en ønsket intern verdimessig standard
 • Hvordan arbeide i et kollegialt fellesskap med verdier i egen organisasjon?
 • Fokus på dilemmaer og paradokser i beslutningssituasjonen
 • Verdier knyttet til personalledelse og HMS
 • Korrigering av uønskede verdier hos enkeltindivider og grupper
 • Metoder for å avdekke en organisasjons verdigrunnlag
 • Utvikling av eget ønsket verdigrunnlag

Organisasjonskultur

 • Klargjøring av kulturbegrepet, - et historisk perspektiv
 • Kulturbegrepets relevans for organisasjons- og ledelsesfaget
 • Lederansvaret i arbeid med organisasjonskultur
 • Kjennetegn på den gode/dårlige organisasjonskultur
 • Hvordan forholde seg til negative subkulturer?
 • Hvordan overføre effekter av positive subkulturer til andre deler av organisasjonen
 • Håndtering av konflikter mellom subkulturer
 • Utfordringer knyttet til etnisk mangfold og det flerkulturelle arbeidsliv
 • Integrering av enkeltpersoner i den eksisterende organisasjonskultur
 • Måling av eksisterende kulturforhold i organisasjonen
 • Tiltak for å utvikle en ønsket organisasjonskultur

Verdibasert ledelse og organisasjonskultur kan inngå som valgemne i Årsstudium i ledelse

Andre emner innenfor lederutdanning finner du her

________

 

Opptakskrav

Kvalifiserte søkere tas opp (uten rangering) fortløpende til studiet er fulltegnet. Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tar vi opp studenter frem til studiestart.  Ved oversøking får søkere informasjon om venteliste.

Studieinformasjon


Velg campus

Samlingsbasert – Drammen

 • Antall semester: 1
 • Kostnader Pris kr. 14.500,- inkl. eksamensavgift. Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student