Verdibasert ledelse og organisasjonskultur

Verdibasert ledelse og organisasjonskultur

En god organisasjonskultur er ikke noe man «kan beslutte», men er et resultat av målrettet og systematisk arbeid med verdier. Vi hjelper deg med verktøy for å måle eksisterende kultur og iverksette tiltak for å utvikle en ønsket organisasjonskultur.

Ledig plass, søk nå
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Fortløpende opptak for våren 2020
Studiepoeng
7.5
Oppstart
Vår 2020

Studiet gjennomføres ved campus Drammen våren 2020.

Hvem passer Verdibasert ledelse og organisasjonskultur for?

Studiet passer for deg som ønsker kompetanse innenfor verdibasert ledelse, og hvordan man bygger god organisasjonskultur i arbeidslivet. Har du en lederspire i magen eller er allerede i en lederposisjon med et ønske om å videreutvikle deg innenfor fagområdet - er dette studiet for deg.

Dette lærer du i verdibasert ledelse og organisasjonskultur

I arbeidslivet kommer mennesker tett innpå hverandre. Både ledere og medarbeidere vil i sin holdning og atferd legge til grunn menneskesyn og verdier. Innen organisasjons- og ledelsesfaget har vi de senere år sett at fagemnet «verdibasert ledelse» har fått betydelig oppmerksomhet. Begrepet indikerer at lederne har et særskilt ansvar for å utvikle gode verdier.

Vi har alle et felles ansvar for verdier i et jobbfellesskap. Det sentrale momentet er å «løfte hverandre» på hverandres sterke sider, eller for å si det med en god metafor «å spille hverandre gode». Når de gode verdiene sosialiseres inn i organisasjonen utvikles «den gode organisasjonskultur». En slik ønsket organisasjonskultur er ikke noe man «kan beslutte», men er et resultat av målrettet og systematisk arbeid med verdier.

Undervisningsdager

Årsstudium i ledelse

Verdibasert ledelse og organisasjonskultur kan inngå som valgemne i Årsstudium i ledelse

Andre emner innenfor lederutdanning finner du her

________

 

Opptakskrav

Kvalifiserte søkere tas opp (uten rangering) fortløpende til studiet er fulltegnet. Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tar vi opp studenter frem til studiestart.  Ved oversøking får søkere informasjon om venteliste.

Studieinformasjon


Velg campus

Samlingsbasert – Drammen

  • Antall semester: 1
  • Kostnader Pris kr. 15 100,- inkl. eksamensavgift. Semesteravgift kommer i tillegg.
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student