Samvirke og beredskap

Samvirke og beredskap

Ingen land, samfunn eller individ er immune mot kriser og katastrofer. Når situasjoner oppstår er det viktig at samlede offentlige, private og frivillige ressurser virker sammen. Vet du og din virksomhet hvordan man identifiserer og håndterer uønskede hendelser?

Ledig plass, søk nå
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Løpende opptak fram til studiestart
Studiepoeng
15
Oppstart
Høst 2020

Hvem passer studiet for?

Studiet er for ledere og ansatte i virksomheter som trenger innføring i samvirke og beredskapsarbeid. Mange virksomheter er lovpålagt å ha beredskapsplaner og samvirke med andre. Det er derfor viktig å ha kunnskap om hvordan risiko skal håndteres og hvordan samvirke kan utvikles.

Studiet er også tilpasset de som kunne tenke seg en fremtidig lederposisjon i en virksomhet, eller som er interessert i fagområdet samfunnssikkerhet og beredskap.

Hvorfor studere samvirke og beredskap

Det å jobbe med samvirke og beredskap innebærer å ha kunnskap om tidligere, nåværende og framtidig risiko. God beredskap handler ikke bare om evnen til å respondere på ulike hendelser. Det handler også om effektivt og målrettet arbeid knyttet til forebygging, planlegging og gjenoppretting.

Dette lærer du i studiet

I dette emnet presenteres studentene for fagfeltet samvirke og beredskap. Studentene introduseres både for nasjonale og internasjonale hendelser, perspektiver og teorier. Det vil bli gitt en innføring i den norske beredskapsmodellen med et hovedfokus på de 4 nasjonale prinsippene ansvar, likhet, nærhet og samvirke. Samvirke som prinsipp og arbeidsform vil bli spesielt omtalt.

Etter endt studium skal du være i stand til å:

  • Kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
  • Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
  • Kunne bidra til å øke fokuset på informasjonssikkerhet i egen organisasjon.
  • Ha innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap
  • Kunne planlegge og lede fag prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
  • Kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

Neste gjennomføring er høsten 2020!

7  dager undervisning (organisert som 3 samlinger a 2 dager og en enkeltstående dag) Undervisning alle dager fra kl. 0900-15.30

Individuell muntlig eksamen etter endt undervisning.


Årsstudium i ledelse

Samvirke og beredskap kan inngå som et valgemne i årsstudium i ledelse

Se andre emner innen lederutdanning

Opptakskrav

 

Hvis du ikke har studiekompetanse

Realkompetanse vurderes. Du må da må du sende inn:

- Karakterutskrifter du har, arbeidsbekreftelser (minimum 5 års relevant praksis) og en egen beskrivelse av hvorfor du mener du kvalifiserer på grunnlag av realkompetanse. Du må bli 25 år i år (eller mer) for å kunne vurderes på dette grunnlaget. I tillegg trenger du karakterer i norsk og engelsk på videregående nivå.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.


Vi forutsetter nok søkere til studiet for oppstart.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Vestfold

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student