Bachelor i optometri

Bachelor i optometri

Øyet er kroppens fineste instrument, og synet har enorm påvirkning på livene våre. Som optiker jobber du både med mennesker og spennende teknologi. Vi har landets eneste optikerutdanning, og den er av høy internasjonal kvalitet.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2020

Dette er optometri

Optikerens viktigste oppgaver er å undersøke og behandle synsfeil ved hjelp av optiske hjelpemidler og synstrening. Dersom du oppdager øyesykdommer eller andre sykdommer som har betydning for synet, henviser du pasienten til lege.

Optikere jobber også med montering og reparasjon av briller, synsundersøkelser samt salg og tilpasning av optiske hjelpemidler som briller og kontaktlinser.

Opprinnelig var optikerfaget et håndverksfag, men norsk optikervirksomhet har vært lovregulert som helsefag i over 20 år. Spesielt de siste årene har øyehelsedelen av optikerfaget vært gjennom en rivende utvikling. Optikere samarbeider i dag med mange andre yrkesgrupper i helsevesenet.

 

Hvorfor optometri?

Optikeryrket passer godt for deg som liker å jobbe med mennesker i alle aldre. Du bør også like teknisk arbeid med ulike instrumenter. Det er en fordel om du har interesse for matematikk og fysikk.

Optometristudiet gir deg den kompetansen du trenger for å bli helsearbeider innen syn. I dag kan optikere både benytte diagnostiske øyedråper ved synsundersøkelser og henvise direkte til øyelege. Dette er med på å sikre befolkningen en best mulig øyehelsetjeneste.

Siden det bare finnes ett studiested for optikere i Norge er miljøet og klassene krydret med studenter fra hele landet. Optikerstudentene blir en sammensveiset gjeng, så du vil få venner for livet.

 

 

Hva slags jobb får du?

De fleste optikere jobber i en optisk forretning. Hovedoppgaven for de fleste optometrister er å gjennomføre synsundersøkelser og tilpasse kontaktlinser. Andre oppgaver er å montere briller, reparere briller og veilede kunder når det kommer til valg av innfatning og glass.

Mange optikere arbeider også i private øyehelseklinikker sammen med øyeleger. Noen jobber også i bedrifter som produserer briller og kontaktlinser, mens andre jobber med engros (videresalg av synshjelpemidler).

På sykehusene har de fleste av landets øyeavdelinger også ansatt optikere. Du finner også optikere i synsseksjoner på hjelpemiddelsentralene som er tilknyttet NAV i hvert fylke. Optikere er også involvert i utdanning og forskningsvirksomhet. Som optiker kan du også være rådgiver for tilrettelegging av synsmiljøet, for eksempel på en arbeidsplass.

Dette lærer du hos oss

Vi lærer deg alt du trenger for å kunne jobbe som optiker eller gå videre med en masterutdanning. Mange av underviserne våre er anerkjente forskere som tar med seg ny kunnskap fra forskningen rett inn i klasserommet.

Det blir arrangert et sommerkurs i matematikk før semesterstart. Vi anbefaler at du følger sommerkurset hvis du kun har ett år med matematikk fra videregående, har P-matte, har vært borte fra matematikk en stund eller synes matematikk er vanskelig.

Sommerkurset gir deg en oppfriskning i følgende emner: aritmetikk og algebra, potenser og røtter, grafer og funksjoner, likninger og likningssystemer samt polynomer og ulikheter.

Første studieår innledes med grunnleggende emner som forbereder deg til å lære om optometri. I basisemnene inngår blant annet anatomi, fysiologi, biokjemi og matematikk.

Andre studieår er hektisk, med mange teoretiske forelesninger i tillegg til øving i kliniske ferdigheter. Du får utføre synsundersøkelser på pasienter under veiledning. I tillegg introduseres du til kontaktlinsefaget.

I tredje studieår vil du lære flere undersøkelsesmetoder, og du vil få kunnskap om undersøkelse av spesielle pasientgrupper som barn og svaksynte. Du vil lære mer om øyesykdommer, og du vil lære å tilpasse kontaktlinser. Du vil også ha praksis i denne perioden.

Nærhet til arbeidslivet

Optikerutdanningen er tett knyttet til næringslivet. I løpet av studietiden er det en kort og en noe lengre praksisperiode, hvor du vil utføre synsundersøkelser, tilpasse kontaktlinser, gi råd om syn og velge riktige løsninger for kunden/pasienten. Studiet inneholder seminarer hvor bedrifter og produsenter av briller og kontaktlinser bidrar. Det tilrettelegges også for observasjon av spesielle arbeidsplasser for optikere, blant annet ved en hjelpemiddelsentral.

Ved optikerutdanningen er det dessuten praksis på selve universitetet. Her kommer pasienter flere dager i uka for å få undersøkt synet og få tilpasset kontaktlinser. Det er studentene som gjør disse undersøkelsene, under kyndig veiledning av interne og eksterne undervisere.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av bachelor i optometri i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanning

Med en bachelor i optometri kan du gå videre med:

Vi tilbyr til enhver tid en rekke faglige aktiviteter. Dette spenner fra korte faglige dagsseminarer til mer formelle studiepoenggivende kurs.

Opptakskrav

Studiet krever politiattest, og har krav til medisinsk testing hvis du har vært sammenhengende i 3 måneder i spesielle land. Dette dokumenteres ved studiestart.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Kongsberg

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 6
  • Antall studieplasser 66
  • Søkekode: 222 894
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak:

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student