Grunnleggende kontaktlinsetilpassing (Klinisk optometri 3)

Grunnleggende kontaktlinsetilpassing (Klinisk optometri 3)

Er du optiker og ønsker deg grunnleggende kompetanse innenfor kontaktlinsetilpassing? Da har vi et spennende studietilbud for deg!

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
01.01.1970
Studiepoeng
15
Oppstart
Ikke fastsatt

Dette er grunnleggende kontaktlinsetilpassing

Formålet med utdanningen er å gi et godt teoretisk grunnlag og gode kliniske ferdigheter for grunnleggende kontaktlinsetilpassing.

Etter gjennomført utdanning har du tilegnet deg grunnleggende kunnskap om kontaktlinser og kontaktlinsetilpassing. Ferdighetene ervervet gjennom utdanningen gjør deg i stand til å foreta undersøkelser for tilpassing og oppfølging av enkle typer kontaktlinser og gi råd om kontaktlinser og vedlikeholdssystemer. Utdanningen vil gi kompetanse til å: (1) tilpasse enkle typer kontaktlinser, (2) foreta etterkontroll og oppfølging av kontaktlinsebrukere og (3) samhandle med spesialisthelsetjenesten når det gjelder komplikasjoner ved kontaktlinsebruk.

Målgruppe

Denne utdanningen er rettet mot autoriserte optikere.

Hvorfor ta videreutdanning innen grunnleggende kontaktlinsetilpassing?

Grunnleggende kontaktlinsetilpassing er i dag en del av grunnutdanningen for optikere og det forventes at en optiker kan tilpasse enkle typer kontaktlinser.

Hva slags jobb får du?

I privat optometrisk praksis vil du daglig ha nytte av kompetansen du tilegner deg. I optometrisk praksis forventes det at pasientene får et komplett tilbud om synshjelpemidler. Tilpassing og rådgiving i forhold til bruk av kontaktlinser utgjør en viktig del av dette.

Dette lærer du hos oss

Grunnleggende kontaktlinser inneholder: instrumentering og optikk, indikasjoner for og begrensninger ved bruk av ulike typer kontaktlinser, kontaktlinsetyper, materialegenskaper og produksjonsmetoder for kontaktlinser, verifisering og modifikasjon av kontaktlinseparametere, tilpassing og vurdering av myke og formstabile kontaktlinser, kontaktlinser ved astigmatisme og presbyopi, pasientkommunikasjon og rådgiving, oppfølging og etterkontroll, journalføring og gradering, hygiene og rutiner i en kontaktlinsepraksis, vedlikeholdssystemer for formstabile og myke kontaktlinser, kontaktlinsebelegg, kontaktlinseinduserte endringer og komplikasjoner, tilstander som kan komplisere kontaktlinsebruk, enkle tårefilmundersøkelser og håndtering av kontaktlinserelaterte tørre øyne, okulær førstehjelp, og jus og etikk.

Slik er studiet

Undervisningen gis i form av nettbaserte forelesninger, forelesninger på studiestedet, plenumsdiskusjoner, demonstrasjoner og øving på klinikken. Studenten skal tilpasse kontaktlinser på medstudenter og på eksterne pasienter. Studenten skal observere andre studenter i pasientarbeid og delta aktivt i deres læringsprosess på studiestedet og via nettet. Av andre læringsaktiviteter inngår selvstudium, oppgaver og tilpassing av kontaklinser mellom kursperiodene.

Vurderingen i utdanningen inkluderer en mappe, som inneholder en laboratorieoppgave, en kasusrapport og en loggbok, og som teller 60 % av sluttkarakteren. En skriftlig og praktisk stasjonsbasert eksamen teller 40 % av sluttkarakteren.

Planlagte kurssamlinger høsten 2018

Mandag-fredag:

  • Uke 39 (24.-28. september)
  • Uke 44 (29.-2. november)
  • Uke 49 (3.-7. desember)

 

Opptakskrav

Opptakskrav er 3-årig høgskoleutdanning i optometri eller tilsvarende og autorisasjon som optiker.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Universitetet i Sørøst-Norge.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Kongsberg

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 1
  • Kostnader kr. 29.500,- Pluss semesteravgift
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student