Master i optometri og synsvitenskap – Næringsmaster

Master i optometri og synsvitenskap – Næringsmaster

Ta master med lønn i studietiden! Som deltager i Næringsmasterprogrammet er du ansatt i 50% stilling i en relevant bedrift samtidig som du studerer 50%.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Master
Søknadsfrist
17.03.2020
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2020

Studieretninger

Næringsmaster er et 3-årig masterprogram der studenten er ansatt 50% i en bedrift og samtidig studerer 50%. Du velger mellom fordypningene "Ortoptikk og pediatrisk optometri" eller "Allmenn optometri".

Hvorfor optometri og synsvitenskap?

I en befolkning hvor andelen eldre stadig øker er det behov for at optikere i større grad skal kunne følge opp synsavvik og avdekke sykdomstilstander i øyet hos voksne. Tilsvarende ser vi et økende behov for optikere med spesiell kompetanse til å avdekke og behandle synsavvik hos barn.

Med denne mastergraden vil du som allerede er optiker bli i stand til å ta en utvidet klinisk rolle innen øye- og synshelse i samarbeid med andre profesjoner i helsevesenet. Mastergraden gjør deg kvalifisert til å søke om bransjeintern spesialisering i Norges optikerforbund, i den fordypning som du har valgt å studere.

Hva slags jobb får du?

Det er behov for kompetanse i ortoptikk og pediatrisk optometri i private optometriske og oftalmologiske praksiser i hele landet, innen offentlig øyehelsetjeneste på sykehus og ved Statpeds fagavdelinger for syn. Du kan etablere egen privat praksis der du for eksempel tilbyr utredning av synsfunksjonen, synstrening og samhandler med annet helsepersonell, barnehage/skole, voksenopplæring og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Det er behov for kompetanse i allmennoptometri i private praksiser i hele landet samt innen offentlig øyehelsetjeneste på sykehus. Du kan etablere egen privat praksis der du for eksempel tilbyr utredning av øyehelse og synsfunksjonen i samhandling med andre profesjoner i helsevesenet. Du kan også jobbe med vurdering av visuell ergonomi og tilpassing av optiske løsninger for ulike yrkesgrupper for å optimalisere deres synsforhold.

Optometri

Kontakt med arbeidslivet

Klinisk arbeid med pasienter er sentralt i utdanningen. I en Næringsmaster inngår en 3-parts-avtale mellom USN, bedrifter og student. Masterstudenten får en 3-årig midlertidig ansettelse i 50% stilling i en relevant bedrift. På denne måten får du en verdifull praksis under utdanning, og masterprosjektarbeidet skal være forankret i bedriften. Bedrifter som inngår avtale om å ansette en student på Industrimaster vil selv være med på intervju og utvelgelse av kandidat til sin bedrift.

Dette lærer du på optometri og synsvitenskap

Du vil lære om tilpasning av spesielle kontaktlinser og videreutvikle ferdigheter og kompetanser innen klinisk optometrisk praksis. 

I tillegg vil du lære vitenskapelige metoder og forskningsetikk. En del av fordypningsemnene vil også inngå her i form av refleksjon og oppgaver.

Masteroppgaven vil gi deg kompetanse til å gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning. Masterprosjektarbeidet skal være forankret i den bedriften du er ansatt og skal gjennomføres der i samarbeid med fagmiljøet ved USN som tilfører den nødvendige forskerkompetansen. 

Videre utdanningsmuligheter

Med denne mastergradsutdanningen er du kvalifisert til å søke relevante doktorgradsstipendiat ved høyskoler og universiteter.

Fritak fra deler av studiet

Som kursdeltaker kan du søke fritak fra deler av mastergradsstudiet hvis du har fullført én eller flere av følgende utdanninger:

 • Spesialistutdanning i kontaktlinsetilpassing.
 • Videreutdanninger i pediatrisk optometri og ortoptikk eller arbeidsplassoptometri.
 • Annen relevant utdanning på masternivå eller høyere.

Se studieplanen for nærmere informasjon om hvordan studiet er bygget opp i moduler. Fullført modul 1 gir optikere med bachelorgrad fra HiBu/HBV/HSN fra 2012 eller senere muligheter til å søke om "Europeisk diplom i optometri og optikk".

Opptakskrav

Opptakskravet til industrimasterprogrammet er delt i to og man må oppfylle begge krav til å bli kvalifisert:

 1. Bestått bachelorutdanning i optometri eller tilsvarende, grunnleggende kontaktlinsekompetanse og kompetanse for bruk av diagnostiske medikamenter tilsvarende autorisasjonskrav for norske optikere. Søkere med norsk utdanningsbakgrunn må ha norsk autorisasjon som optiker.
  For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.
  Studiet krever politiattest, og har krav til medisinsk testing hvis du har vært sammenhengende i 3 måneder i spesielle land. Dette dokumenteres ved studiestart.
 2. I tillegg til å være faglig kvalifiser så må du også være tilbudt jobb i en relevant bedrift som passer inn i industrimaster programmet.

Spesielle forhold ved opptak til Næringsmasteren

Det er et avgrenset antall studieplasser på våre næringsmastere. Ved søknad må du fylle ut og legge ved et eget søknadsskjema, og du må gjennomføre intervjurunder med aktuelle bedrifter. 

Selv om du ved søknad krysser av for at vi kan innhente eksterne resultater så må søkere til dette studieprogrammet laste opp vitnemål og karakterutskrift. Dette er på grunn av at alle dokumenter skal videresendes til bedriftene. 

I tillegg må du må legge ved relevante arbeidsattester, søknadsskjemaet, CV og et motivasjonsbrev for din søknad til studiet.

NB! For opptak høst 2019 vil det være et forbehold om tilstrekkelig antall avtaler for ansettelse med bedrifter for oppstart av studiet. 

 

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Kongsberg

 • Undervisningsspråk: Engelsk
 • Antall semester: 6
 • Søkekode: 5151 Ortoptikk og pediatrisk optometri , 5153 Allmennoptometri
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student