Master i optometri - Her får studentene forske på diabetes og syn

Om du velger en master i optometri og synsvitenskap får du være med å forske på diabetes, syn og øyehelse - sammen med noen av Norges fremste innen syn, optikk og øyhelse.


Ved Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse på USN er det en prioritert oppgave å involvere studentene våre i pågående forskningsprosjekter.

– Det er viktig å involvere studentene i forskningsarbeid fordi vi ønsker å utdanne optikere som er med og utvikler kunnskapsfeltet, forteller førsteamanuensis Vibeke Sundling.

For å gjøre dette på en hensiktsmessig måte, må studentene bli kjent med god forskningsmetodikk: Det handler blant annet om å vite hvordan man samler inn data, hvordan man planlegger studiene sine, hvordan man stiller det gode forskningsspørsmålet samt få innsikt i egnede metoder for analysere de funnene man gjør.

Man blir også del av en forskergruppe hvor man diskuterer artikler sammen med andre og man får et akademisk nettverk.

Og dette nettverket beholder man når man er ferdig med mastergraden.

Forskning på diabetes, syn og øyehelse

Vibeke leder forskningsprosjektet «Diabetes, syn og øyehelse», som undersøker hvordan synsfunksjon, øyehelse og livskvalitet blir påvirket hos personer som har type 2 diabetes i Norge. Prosjektet skal også vurdere hvilke undersøkelsesmetoder som er mest effektive for å avdekke syn- og øyeproblemer hos optiker.

Til nå har syv masterstudenter bidratt i forskningsprosjektet og levert masteroppgaven basert på dataene fra dette foskningsprosjektet. 

– Intensjonen er at studentene skal få innblikk i hele forskningsprosessen og selv aktivt delta i forskningen. Målsettingen er at resultater fra masteroppgaven skal kunne publiseres på fagfellevurderte nasjonale/internasjonale konferanser og i fagfellevurderte vitenskapelige publikasjoner, forteller Vibeke.

Til nå har masterstudenter tre konferansebidrag på den internasjonale konferansen Arvo.

[show_related]