Master i optometri og synsvitenskap

Master i optometri og synsvitenskap

Skaff deg spesialkompetanse i klinisk optometri og synsvitenskap. Velg mellom fordypning innen allmennoptometri eller ortoptikk og pediatrisk optometri.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2019
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2019

Du velger mellom fordypningene «ortoptikk og pediatrisk optometri» eller «allmenn optometri». Studiet kan tas på deltid over tre til fem år, eller som Industrimaster. (Industrimaster har søknadsfrist 1. mars 2019). Slik kan du kombinere utdanning og jobb. Du kan også studere enkeltemner fra masterprogrammet.

Hvorfor master i optometri og synsvitenskap?

Med denne mastergraden vil du som allerede er optiker bli i stand til å ta en utvidet klinisk rolle innen øye- og synshelse i samarbeid med andre profesjoner i helsevesenet. Mastergraden gjør deg kvalifisert til å søke om bransjeintern spesialisering i Norges optikerforbund, innen den fordypningen du har valgt å studere.

I en befolkning hvor andelen eldre stadig øker er det behov for at optikere i større grad kan følge opp synsavvik og avdekke sykdomstilstander i øynene hos voksne. Tilsvarende ser vi et økende behov for optikere med spesiell kompetanse til å avdekke og behandle synsavvik hos barn.

Hva slags jobb får du?

Det er behov for kompetanse i ortoptikk og pediatrisk optometri i private optometriske og oftalmologiske praksiser i hele landet, innen offentlig øyehelsetjeneste på sykehus og ved Statpeds fagavdelinger for syn. Du kan også etablere egen privat praksis der du for eksempel tilbyr utredning av synsfunksjonen, synstrening og samhandler med annet helsepersonell, barnehage/skole, voksenopplæring og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Det er behov for kompetanse i allmennoptometri i private praksiser i hele landet samt innen offentlig øyehelsetjeneste på sykehus. Du kan etablere egen privat praksis der du for eksempel tilbyr utredning av øyehelse og synsfunksjonen i samhandling med andre profesjoner i helsevesenet. Du kan også jobbe med vurdering av visuell ergonomi og tilpassing av optiske løsninger for ulike yrkesgrupper for å optimalisere deres synsforhold.

Hver av fordypningene har tre emner på 15 studiepoeng.

Optometri

Kontakt med arbeidslivet

Klinisk arbeid med pasienter er sentralt i utdanningen. Du vil få muligheter å jobbe med pasienter både internt på universitetet og eksternt i privat eller offentlig praksis. Noen av emnene inkludere obligatoriske praksisperioder på universitetet eller i offentlig praksis.

Studiet involverer mange eksterne forelesere med spesialkompetanse innen optometri og oftalmologi. Disse hentes fra private og offentlige virksomheter i Norge og i utlandet. Dette gir deg gode muligheter til å få bredde i ditt profesjonelle nettverk.

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

Dette lærer du på optometri og synsvitenskap

Du vil lære om tilpasning av spesielle kontaktlinser og videreutvikle ferdigheter og kompetanser innen klinisk optometrisk praksis.

I tillegg vil du lære vitenskapelige metoder og forskningsetikk.

Masteroppgaven vil gi deg kompetanse til å gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning. Du kan ta del i ulike prosjekter som er under utvikling ved institusjonen eller gjennomføre et prosjekt ute i praksis.

sk optometri gir kompetanse til å undersøke og behandle barn, unge, voksne og eldre med ulike synsproblemer. Her inngår også kompetanse til å utøve en utvidet synsutredning samt behandling i form av synstrening av barn, unge, voksne og eldre med okulomotoriske og perseptuelle synsvansker.

I tillegg vil du lære vitenskapelige metoder og forskningsetikk.

Masteroppgaven vil gi deg kompetanse til å gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning. Du kan ta del i ulike prosjekter som er under utvikling ved institusjonen eller gjennomføre et prosjekt ute i praksis.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av master i optometri og synsvitenskap i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanningsmuligheter

Med denne mastergradsutdanningen er du kvalifisert til å søke relevante doktorgradsstipendiat ved høyskoler og universiteter.

Fritak fra deler av studiet

Som kursdeltaker kan du søke fritak fra deler av mastergradsstudiet hvis du har fullført én eller flere av følgende utdanninger:

  • Videreutdanninger i pediatrisk optometri og ortoptikk eller arbeidsplassoptometri.
  • Annen relevant utdanning på masternivå eller høyere.

Se studieplanen for nærmere informasjon om hvordan studiet er bygget opp i moduler. Fullført modul 1 gir optikere med bachelorgrad fra HiBu/HBV/HSN fra 2012 eller senere muligheter til å søke om «Europeisk diplom i optometri og optikk».

Opptakskrav

Bestått bachelorutdanning i optometri eller tilsvarende, grunnleggende kontaktlinsekompetanse og kompetanse for bruk av diagnostiske medikamenter tilsvarende autorisasjonskrav for norske optikere. Søkere med norsk utdanningsbakgrunn må ha norsk autorisasjon som optiker.

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studiet krever politiattest, og har krav til medisinsk testing hvis du har vært sammenhengende i 3 måneder i spesielle land. Dette dokumenteres ved studiestart.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Velg campus

Deltid – Kongsberg

  • Undervisningsspråk: Engelsk
  • Antall semester: 8
  • Søkekode: 5151 Ortoptikk og pediatrisk optometri , 5153 Allmennoptometri
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student