Masteremner i optometri

Masteremner i optometri

Vi tilbyr et masterstudium i optometri og synsvitenskap. Det er mulig å søke opptak til enkeltemner i programmet, og ta eksamen i disse uten å være tatt opp på masterprogrammet.

Søk opptak nå
Studienivå
Kortere studier
Søknadsfrist
01.11.2019
Studiepoeng
5-15
Oppstart
Vår 2020

Masteremner

Følgende emner fra det gamle masterprogrammet tilbys våren 2020:

 • Visuell ergonomi (15 stp) (MERG5001) Søkekode: 5159
  • Samlinger: 10. - 13. februar, 23. - 26. mars, 4.- 7. mai 

 

 • Synstrening (15 stp) (MSYT5001) Søkekode: 5179
  • Samlinger: 28. - 31. januar, 2. - 6. mars, 30. mars - 2. april

 

 • Statistikk II (5 stp) (MSTA4020) Søkekode: 5155
  • Samling: 20. - 24. januar

 

Videre utdanningsmuligheter

Forutsatt at du avlegger eksamen i fordypingsemnet, kan du senere bygge videre til en full master i optometri og synsvitenskap eller en master i synspedagogikk og synsrehabilitering. Merk at bestått eksamen på en eller flere moduler ikke gir studieplass på masterprogrammene. Dersom du senere ønsker å få en full mastergrad, må du søke opptak til masterstudiet og søke innpassing av avlagte eksamener etter at du eventuelt har fått opptak på programmet.

Opptakskrav

Bestått bachelorutdanning i optometri eller tilsvarende, grunnleggende kontaktlinsekompetanse og kompetanse for bruk av diagnostiske medikamenter tilsvarende autorisasjonskrav for norske optikere. Søkere med norsk utdanningsbakgrunn må ha norsk autorisasjon som optiker.

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Dersom du skal ta et emne som inneholder praksis, må du ha politiattest. I så fall er det også krav til medisinsk testing hvis du har vært sammenhengende i 3 måneder i spesielle land. Dette dokumenteres ved studiestart.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Kongsberg

 • Antall semester: 1
 • Søkekode: Se utenfor hvert emne. Noen masteremner har samme søkerkode. Noter emnet i merknadsfelt på søknadsweb.
 • Kostnader Semesteravgift
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student