OCT i optometrisk praksis

OCT i optometrisk praksis

Er du optiker og ønsker deg økt kompetanse innenfor bruk av OCT og tolking av OCT-bilder? Da har vi et spennende studietilbud for deg!

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
31.12.2017
Studiepoeng
10
Oppstart
Vår 2018

Dette er OCT i optometrisk praksis

Emnet skal gi studenten kunnskap om relevant okulær anatomi, prinsipper for OCT og avbildingskvalitet, diagnostiske landemerker, analyseverktøy, karakteristiske funn for vanlige forekommende vitreoretinale tilstander, lesjoner i retina og uvea, samt neurologiske tilstander og bruk av OCT for diagnostisering og differensialdiagnostisering. Utdanningen gir ferdigheter til å vurdere billedkvaliteten på et OCT bilde, analysere et OCT bilde og identifisere karakteristiske funn for vanlig forekommende vitreoretinale tilstander, lesjoner i retina og uvea samt neurologiske tilstander og analyser og tolke resultatene fra analyseverktøy og forholde seg kritisk til disse. Kompetansen gjør studenten i stand til å bruke OCT hensiktsmessig i optometrisk praksis, og i samhandlingen med tilstøtende helsegrupper.

Målgruppe

Denne utdanningen er rettet mot autorisert optiker med minimum et års praksis og med tilgang til OCT.

Hvorfor ta videreutdanning innen OCT i optometrisk praksis?

Utdanningen vil gi kompetanse til å bruke OCT hensiktsmessig i optometrisk praksis, og i samhandlingen med tilstøtende helsegrupper.

Dette lærer du hos oss

Studiet i OCT i optometrisk praksis inneholder anatomi og fysiologi, avbildningsteknologi, skanningsteknikker, bildediagnostikk og bruk av OCT i optometrisk praksis.

Slik er studiet

Undervisningen gis i form av emneorienterte forelesninger (50 %) og workshops (50 %) der kliniske metoder utføres på medstudenter. Av andre læringsaktiviteter inngår en obligatorisk oppgave (kasusrapport) og et arbeidskrav (loggbok). Det er obligatorisk tilstedeværelse for minimum 85 % av undervisningen og 90 % av workshops.

Vurderingen i utdanningen inkluderer en mappevurdering; her inngår én kasusrapport som teller 30 % og en skriftlig eksamen som teller 70 % av karakter i emnet. 

Planlagte kurssamlinger

Uke 8: 22.-23. februar

Uke 14:  5.-6. april

Uke 17: 26.-27. april

Opptakskrav

Autorisert optiker med minimum et års praksis og med tilgang til OCT.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge.

Studieinformasjon


Deltid / Samlingsbasert – Kongsberg


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student