Videreutdanning i refraktiv kirurgi

Videreutdanning i refraktiv kirurgi

Er du optiker og ønsker deg økt kompetanse innenfor refraktiv kirurgi? Da har vi et spennende studietilbud for deg!

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Ikke fastsatt
Studiepoeng
15
Oppstart
Ikke fastsatt

Dette er refraktiv kirurgi

Formålet med utdanningen er å gi dybdekunnskap innen anatomi, fysiologi, patologi og immunologi i forhold til refraktiv kirurgi, avanserte kliniske metoder for undersøkelser og kirurgisk behandling av refraktive feil, synsfunksjon og synskvalitet etter refraktiv kirurgi. Utdanningen vil gi deg ferdigheter til å gjøre avanserte kliniske undersøkelser og vurderinger av øyets optikk og fremre segment, gi avanserte råd og veilede om refraktiv kirurgi som alternativ løsning på et synsproblem i forhold til briller og kontaktlinser, vurdere og gi råd om behandlingstidspunkt og valg av intraokulære linser ved kataraktkirurgi, og identifisere og korrekt henvise ved komplikasjoner etter refraktiv kirurgi. Kompetansen ervervet gjennom utdanningen gjør deg i stand til å utføre en hensiktsmessig og fullstendig undersøkelse for å undersøke, veilede og følge opp pasienter  som velger refraktiv kirurgi og til å samhandle med private og offentlige klinikker i forhold til henvisning og oppfølging av pasienter  som velger refraktiv kirurgi.

Målgruppe

Denne utdanningen er rettet mot autoriserte optikere med kompetanse i kontaktlinsetilpassing.

Hvorfor ta videreutdanning innen refraktiv kirurgi?

Videreutdanning innen refraktiv kirurgi vil gi deg kompetanse til å undersøke, veilede og følge opp pasienter ved å samhandle med øyehelsetjenesten og tilstøtende profesjoner innen fagområdet refraktiv kirurgi.

Dette lærer du hos oss

Studiet i refraktiv kirurgi inneholder anatomi, fysiologi, patologi, immunologi og biomekanikk, avansert optikk, pasientkommunikasjon, undersøkelses- og operasjonsmetoder, indikasjoner og kontraindikasjoner, samhandling, post-operativ oppfølging, diagnostisering av komplikasjoner, indikasjoner for rebehandling og jus og etikk.

Slik er studiet

Undervisningen gis i form av emneorienterte forelesninger, øvingstimer, seminarer, intern og ekstern klinisk praksis og oppgaveskriving. Forelesninger gir kunnskap om avanserte kliniske metoder, anatomi, fysiologi, patologi og immunologi, og sammenheng mellom refraktiv kirurgi, synsfunksjon og synskvalitet. Øvingstimer og seminarer gir kritisk bevissthet og ferdigheter. Intern og ekstern klinisk praksis gir kompetanse i kliniske undersøkelse, veiledning, pasientkommunikasjon, oppfølging og samhandling med øyeklinikker.

Det er obligatorisk deltagelse ved: interne og eksterne pasientklinikker for alle laborasjoner, for alle demonstrasjoner av instrumenter og metoder som undervises i emnet, og for kasusdiskusjoner i emnet.

Vurderingen i utdanningen inkluderer mappevurdering bestående av: en kasusrapport og en teorioppgave, som leveres individuelt, hver oppgave teller 1/3 av karakter i emnet og en muntlig/praktisk eksamen som teller 1/3 av karakter i emnet.

Opptakskrav

Autorisasjon som optiker, med kompetanse i kontaktlinsetilpassing.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Universitetet i Sørøst-Norge.

Studiet krever politiattest, og har krav til medisinsk testing hvis du har vært sammenhengende i 3 måneder i spesielle land. Dette dokumenteres ved studiestart.

Studieinformasjon


Deltid / Samlingsbasert – Kongsberg

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student