Alpine Ecology and Environmental Management

Alpine Ecology and Environmental Management

På dette studiet lærer du om alpine økosystemer i Skandinavia og følger av klimaendringer på sensitive arter og biotoper i alpine områder.

Studienivå
Årsstudium
Søknadsfrist
Ikke fastsatt
Studiepoeng
60
Oppstart
Ikke fastsatt

Hvorfor Alpine Ecology and Environmental Management?

Studieprogrammet bygger på geologisk, klimatisk, historisk, kulturell og biologisk kunnskap. Fjelløkosystemene er i økende grad påvirket av miljøproblemer, og ulike forvaltningstiltak må settes i verk for å bevare dem for framtida. Studiet er beregnet på både norske og utenlandske studenter, og undervisningen foregår på engelsk hvis det er utenlandske studenter på studiet.

Arbeids- og læringsmetoder:

Forelesninger, laboratorieøvelser, seminarer med presentasjon og obligatorisk innlevering. Det vil bli organisert flere turer i løpet av studiet.

Hva slags jobb får du?

Påbyggingsstudiet kan inngå i en bachelorgrad som gir kompetanse innen energi og klima, forvaltning av vannressurser, biologisk kartlegging, vern av naturområder, arealplanlegging, økoturisme, jaktkvoter og bevaring av kulturlandskap. Du kan blant annet arbeide som konsulent i offentlig og privat sektor, og studiet gi deg også grunnlag for arbeid i skolen.

Opptakskrav

Ett års universitet eller-høgskolestudier innen biologi, økologi og/eller geologi ,med gjennomsnittskarakter C. I noen tilfeller vil vi også kreve dokumenterte engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Studieinformasjon


Heltid – Bø

  • Undervisningsspråk: Engelsk
  • Antall semester: 2
  • Søkekode: 5866 (årsstudium), 5867 (høst), 9052 (vår)
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student