Årsstudium i matematikk

Årsstudium i matematikk

Matematikk er innvevd i vår kultur, vårt dagligliv og vår samfunnsordning. Matematikk anvendes i mange andre fag som nødvendig verktøy, samtidig som det også er en selvstendig vitenskap basert på logiske regler.

Studienivå
Årsstudium
Søknadsfrist
Ikke fastsatt
Studiepoeng
60
Oppstart
Ikke fastsatt

Hvorfor velge årsstudium i matematikk?

For å undervise i matematikk må du ha solid innsikt i hvordan mennesker lærer, kommuniserer, utvikler og bruker matematikk – og kunne anvende dette til å utvikle og tilrettelegge for gode læringsprosesser.

De senere års læreplaner for grunnskolens matematikkundervisning har et vidt syn på faget. Det skapende og utforskende er vektlagt sterkere enn før. Vårt årsstudium i matematikk gjenspeiler et slikt syn.

Hva slags jobb får du?

Er du eller vil du bli lærer i matematikk?

Dersom du har en bachelorgrad med 60 studiepoeng i matematikk (Matematikk 1 + 2A), vil du med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), få undervisningskompetanse i faget i grunnskolens 5.-10. trinn, i voksenopplæring og i grunnkurset i videregående opplæring. 

Dette lærer du på årsstudium i matematikk

Du vil arbeide med tall, tallregning, geometri, algebra, funksjonslære, sannsynlighetsregning og statistikk med grunnlag i og koblet opp mot didaktikk, matematikk som språk, det å være lærer i matematikk, samhandling og refleksjon. Det legges vekt på problemløsning, utforsking, eksperimentering og anvendelse av IKT.

Opptakskrav

Studiet krever generell studiekompetanse, og matematikk R1 (eller matematikk S1 og S2). I tillegg må du ha en av følgende:

 • Matematikk R2 eller
 • Fysikk 1 og 2 eller
 • Kjemi 1 og 2 eller
 • Biologi 1 og 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 og 2 eller
 • Geofag 1 og 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 og 2

Studieinformasjon


Heltid – Vestfold

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 2
 • Antall studieplasser 15
 • Søkekode: 222 205
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student