Årsstudium i naturfag

Årsstudium i naturfag

Biologisk mangfold, klima og miljøgifter får stadig større oppmerksomhet. Mange av de viktigste avgjørelsene i fremtiden vil være basert på kunnskaper innen naturfag.

Studienivå
Årsstudium
Søknadsfrist
15.04.2019
Studiepoeng
60
Oppstart
Høst 2019

Hvorfor naturfag?

Artsmangfold, reduserte klimautslipp og håndtering av miljøgifter får stadig større oppmerksomhet - fordi det er viktig. Mange av de viktigste avgjørelsene i fremtiden vil være basert på kunnskaper innen realfag. Det er derfor stort behov for naturfagkompetanse.

Dette lærer du på årsstudium i naturfag

Det nett- og samlingsbaserte studiet i naturfag er en fleksibel og tverrfaglig utdanning der du som student får en bred innføring i naturkunnskap.

Studiet passer for deg med interesse for natur og miljø, og gir en teoretisk og praktisk innføring innen viktige felt som biologi, økologi, botanikk, zoologi, geologi, klima og støy- og luftforurensning.

Du lærer også viktige verktøy som matematikk, kjemi og vitenskapelig skriving.

Studiet er samlings- og nettbasert, og kan tas på deltid over to år med mulighet for gjennomføring på ett år.

Et nettbasert studium innebærer at en vesentlig del av opplæringen foregår som selvstudium med bruk av digitale verktøy/medier. Videre vil felt- og laboratorieundervisning bli konsentrert til en eller noen samlinger i hvert emne.

Bli kjent med oss på facebook.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet gir faglig basis for videre studier i natur- og miljøvernfag på bachelor- og mastergradsnivå. 50 studiepoeng av årsstudiet kan inngå som første året av bachelor i natur og miljø (med studieretningene økologi og naturforvaltning og forurensing og miljø) og bachelor i natur, miljø og friluftsliv, dersom man velger emnene som er obligatoriske for første året på disse to bachelorprogrammene.

Studiet er også relevant for lærere som ønsker økt kompetanse i naturfag. Fullført bachelorgrad kvalifiserer til opptak på mastergradsstudiet i natur-, helse- og miljø. Vi har også tilbud om doktorgradsutdanning i økologi

Spesielle hensyn

Merk at studiet er til dels fysisk krevende og at du som student må være i relativt god form for å delta på feltkurs i variert terreng i skog og mark under skiftende værforhold.

Dersom du trenger tilrettelegging av din studiesituasjon så anbefaler vi at du tar kontakt så fort som mulig.

Opptakskrav

Studieinformasjon


Deltid / Nettstudier / Samlingsbasert – Nettstudium

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 4
  • Antall studieplasser 60
  • Søkekode: 222 662
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student