Vil du bidra til å redde klimaet? Her er 3 utdanninger for deg

Verden trenger deg som vil jobbe for et bedre klima. Enten du er interessert i naturfag, friluftsliv eller teknologi, så har USN studier for deg som vil stanse klimaendringene.


Natur- og miljøforvaltning

Som natur- og miljøforvaltningsstudent lærer du blant annet om hvordan forurensning av jord, luft og vann og andre forhold påvirker miljøet, klimaet og helsen vår. Visste du for eksempel at tap av arter skjer i et tempo som er 100-1000 ganger høyere enn den naturlige utdøelsesraten? 

  • Søk bachelor i natur- og miljøforvaltning

For å kunne forvalte naturen og miljøet vi lever i på en bærekraftig måte, er det behov for personer med kompetanse innen natur- og miljøforvaltning, som har en god forståelse for hvordan samspillet i naturen foregår. Søk bachelor i natur- og miljøforvaltning og få kunnskapen som skal til for at du kan bidra til å løse vår tids store miljøutfordringer. 

Isbre som smelter og detter i havet,

Engasjert i å redde naturen vår? Søk bachelor i natur- og miljøforvaltning.

Ren energi- og prosessteknologi

Ingeniørstudenter som studerer ren energi- og prosessteknologi får kunnskap om mer effektiv, klimavennlig og bærekraftig bruk av energi. Som student lærer du om hva som skal til for å få verden til å endre sin energibruk fra fossile kilder til fornybare energikilder, og begrense klimagassutslipp og uheldige miljøpåvirkninger.

  • Slik søker du bachelor i ren energi- og prosessteknologi

Her blir du også godt kjent med universitetets forskningsmiljøer som jobber med produksjon av biogass, fjerning av CO2, og biologisk rensing av vann for renere utslipp. Bli ingeniør i ren energi- og prosessteknologi og gi et viktig bidrag til det grønne skiftet!

To ingeniører som diskuterer klimaendringer

LES OGSÅ: 10 grunner til at du bør søke studier til høsten

Natur, miljø og friluftsliv

Dette er utdanningen for deg som har et engasjement for naturen vår, og som trives utendørs, både alene og sammen med andre. Du får verdifull innsikt i viktige problemstillinger rundt klima og miljø, og du lærer om biologi, energi, geologi og om forholdet mellom levende organismer og miljøforhold.

I tillegg får du solid friluftslivsfaglig og pedagogisk kompetanse som du kan bruke til å inspirere og veilede andre til å benytte, verdsette og respektere naturen vår. Både studiet, og jobbene du kan få etterpå, gir deg mulighet til å være fysisk aktiv ute i naturen. På andre og tredje studieår i natur, miljø og friluftsliv har du tilsammen over 100 utedager. Hvem sa at utdanning bare handler om å sitte inne med nesa i bøkene?

[show_related]