Bachelor i natur og miljø

Bachelor i natur og miljø

En utdanning om bærekraftig forvaltning av naturressursene, om hvordan miljøet påvirker menneskers helse og om hvordan mennesket påvirker naturen. Du kan fordype deg i enten økologi og naturforvaltning eller forurensning og miljø.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2019
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2019

Hvorfor natur og miljø?

Er du interessert i økologi på land og i vann, biologisk mangfold, bærekraftig forvaltning av naturressurser, forurensningsproblematikk og arealplanlegging? Da er bachelor i natur og miljø noe for deg. Med en bachelor i natur og miljø får du grunnleggende kunnskap om alt fra fisk- og viltforvaltning, til forurensning av jord, luft og vann og naturgitte forhold som påvirker miljø og helse. Som student på bachelor i natur og miljø kan du være med å løse vår tids miljøutfordringer. 

Studiet gir deg en unik kombinasjon av fagkunnskap og forvaltningskompetanse.

Hva slags jobb får du?

Bachelor i natur og miljø gir kompetanse innen klima, forvaltning av naturressurser, biologisk kartlegging, vern av naturområder, arealplanlegging, mv. Du kan jobbe som planlegger/miljøhygieniker/miljøkonsulent/HMS-konsulent.  Du kan jobbe med tilsyn og risikoanalyser i forhold til støy, stråling, drikkevann, inneklima, avfallsgjenvinning og arbeidsmiljø. Studiet gir deg også faglig grunnlag for arbeid i skolen. 

Kontakt med arbeidslivet

Eksterne gjesteforelesere bidrar i enkelte emner, spesielt mot slutten av studiet. Studenter oppfordres også til å skrive bacheloroppgave i samarbeid med, eller på oppdrag for, eksterne aktører i eller utenfor regionen. 

Dette lærer du på bachelor i natur og miljø

Første studieår gir innføring i sentrale tema innen natur- og miljøfag som biologi, klima og geologi. Studentene vil også introduseres for statistikk og vitenskapsteori, og lære vitenskapelig skriving og faglig formidling. Etter første året må studentene velge hvilken studieretning de ønsker å følge videre; forurensning og miljø eller økologi og naturforvaltning.  Det legges vekt på å kombinere teori og praksis (ekskursjoner, felt- og laboratoriekurs) gjennom hele studiet. Dette gir studentene kunnskap og nødvendige erfaringer inn mot arbeidsliv eller videre studier. 

Forurensning og miljø

Avløps- og avfallsbehandling, luftforurensning, støy, inneklima, stråling, HMS, internkontroll, risiko- og sårbarhetsanalyser er viktige tema. Vannkvalitet og miljøutfordringer knyttet til forvaltning og bruk av overflatevann og grunnvann, Miljølovverk, arealplanlegging og bruk av digitale kart (GIS) er en del av studieprogrammet. 

Økologi og naturforvaltning

Her får du mer detaljert og omfattende kunnskap i økologi og forvaltning av naturressursene. Sentrale tema er viltøkologi, ferskvannsøkologi, ferskvannsfiske og vannressursforvaltning, alpin økologi og bevaringsbiologi og mikrobiologi.

Bli kjent med studiet og fagmiljø på vår facebookside.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av bachelor i Natur og miljø i utlandet.  Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet kvalifiserer for opptak til masterstudier i innenfor natur-, helse- og miljøvern ved USN, og andre relevante masterprogram. Studiet kvalifiserer også for fagdidaktikk i naturfag på praktisk pedagogisk utdanning, (PPU).    

Opptakskrav

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Bø

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 6
  • Antall studieplasser 40
  • Søkekode: 222 315
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student