HMS, internkontroll, risiko- og sårbarhetsanalyser

HMS, internkontroll, risiko- og sårbarhetsanalyser

Emnet egner seg godt for deg som er ansatt i en bedrift eller i det offentlige, og som har HMS-ansvar. Det blir lagt opp til øvinger, gruppearbeid og seminarer med fokus på praktisk arbeid med HMS, internkontroll.

Studienivå
Kortere studier
Søknadsfrist
01.12.2017
Studiepoeng
10
Oppstart
Vår 2018

Hvorfor velge studiet?

Dette nett- og samlingsbaserte emnet skal gi studentene relevant kunnskap til å kunne arbeide med systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid.

Innholdet i emnet:

  • aktuelle lover, forskrifter og veiledere
  • systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
  • prosjektarbeid
  • utarbeide internkontrollsystem for en bedrift
  • kurs i ekstern systemrevisjon
  • overordna kommunal Risiko og Sårbarhetsanalyse (ROS)
  • HMS i saksbehandling.

Det blir samling med systemrevisjonskurs over to-tre dager i februar.

Prosjektarbeidet vil gå over de første par månedene. Prosjekt- og gruppearbeid kan foregå på campus eller på nett.

Opptakskrav

 

 

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Nettstudium

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student