Master i natur-, helse- og miljøvern

Master i natur-, helse- og miljøvern

Kunnskap innen natur og miljø får stadig større betydning i samfunnet. Hvordan påvirker klima og andre store miljøutfordringer det økologiske samspillet? For å kunne svare på dette er det behov for kunnskap om sentrale prosesser i økosystemer på land og i vann.

Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2019
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2019

Hvorfor natur-, helse- og miljøvern?

Vi står i dag overfor mange alvorlige miljøutfordringer. De neste årene vil det være stort behov for økt kunnskap for å realisere «Det grønne skiftet» og FNs bærekraftsmål.

Mange av bærekraftsmålene står sentralt i studiene våre. Hovedfokus er terrestrisk og akvatisk økologi, men vi ser også på samspill mellom mennesker og miljø. God fagkunnskap er avgjørende for en bærekraftig og fremtidsrettet forvaltning av naturen og miljøet. Det er behov for god forståelse av ulike økosystemer og hvordan samspillet mellom sentrale komponenter og prosesser foregår. Ønsker du å jobbe med miljøutfordringer og naturforvaltning, er dette studiet for deg.

Master i natur-, helse- og miljøvern er et tverrfaglig studium, og gir deg en helt spesiell kombinasjon av fagkunnskap og forvaltningskompetanse. Studiet er sterkt koblet til vår forskningsaktivitet, og du vil i løpet av studiet kunne fordype deg innen et bredt utvalg av relevante spørsmål og utfordringer innen økologi.

Hva slags jobb får du?

Du får tittelen Master of Science (MSc) og er kvalifisert for en rekke jobber innen forvaltning og forskning, avhengig av hvilke fagområder du fordyper deg i.

Du kan få jobb i kommuner, fylkeskommuner, hos fylkesmenn og ulike direktorat, i industri og private konsulentfirmaer, utdanningsinstitusjoner og ideelle miljøorganisasjoner.

Eksempler på arbeidsoppgaver er:

  • Naturforvaltning; skog, fjell, vann, vilt og fisk
  • Miljørådgivning; forurensning, miljøhygiene, vannverk, kloakkrenseanlegg, avfallsanlegg og miljøstasjoner
  • Arealplanlegging
  • Naturoppsyn
  • Klimarådgivning
  • Undervisning (krever pedagogisk tilleggsutdanning)
  • Forskning

Velger du å bygge på med en praktisk pedagogisk utdanning (PPU), får du lektortittel.

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

 

 

Dette lærer du på i natur-, helse- og miljøvern

I vårt masterstudium vil du lære å jobbe kritisk, selvstendig og målrettet innenfor fagområder relatert til natur, helse og miljø. Studiet er forsknings- og forvaltningsrettet og gir god erfaring med laboratorie- og feltarbeid.

Masterstudiet er spesielt rettet mot søkere med naturvitenskapelig bakgrunn, lærerutdanning med naturfag, sykepleierutdanning med relevante tilleggsfag, eller annen relevant utdanning. Studiet er også aktuelt som videreutdanning for yrkesaktive med ulik profesjonsbakgrunn.

Studiet er bygd opp av ulike emner på tilsammen 60 studiepoeng og en masteroppgave på 60 studiepoeng. Undervisningen er i stor grad basert på ukesmoduler, og laboratorie- og feltorientert undervisning. Det gir en fleksibel studiesituasjon og stiller høye krav til selvstendig arbeid.

Bli kjent med studiet og fagmiljøet på facebook.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av Master i natur-, helse- og miljøvern i utlandet.  Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Hva med å ta et semester i Guatemala eller i India? Vi har også utvekslingsavtaler med europeiske, australske og amerikanske universitet som er spesielt tilpasset studiet.

Videre utdanning

Studiet kvalifiserer til opptak til vårt doktorgradsprogram i økologi og andre naturvitenskapelige ph.d.-program.

Spesielle hensyn

Merk at studiet er til dels fysisk krevende og at du som student må være i relativt god form for å delta på feltkurs i variert terreng i skog og mark under skiftende værforhold.

Dersom du trenger tilrettelegging av din studiesituasjon så anbefaler vi at du tar kontakt så fort som mulig.

Opptakskrav

Bachelorgrad med minimum 80 studiepoeng innen relevante naturvitenskapelige fag.

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Velg campus

Deltid – Bø

Heltid – Bø

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student