Master i natur-, helse- og miljøvern

Master i natur-, helse- og miljøvern

Studiet gir deg gode tverrfaglige kunnskaper om samspill og prosesser i naturen og hvordan dette påvirker menneskers helse og trivsel.

Søk opptak nå
Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2018

Hvorfor natur-, helse- og miljøvern?

Vi står i dag overfor mange alvorlige miljøutfordringer. God fagkunnskap er avgjørende for en bærekraftig forvaltning av naturmiljøet og utvikling av samfunnet.  På masterstudiet i natur-, helse- og miljøvern får du anledning til å fordype deg i fagområder fra mikrobiologi, genetikk og klima til vilt- og fiskeforvalting, miljøgifter og grunnvannsforskning.  

Hva slags jobb får du?

Mastergradskandidater er kvalifisert for arbeid innen forskning og forvaltning, avhengig av hvilke områder de fordyper seg innen, for eksempel

  • vannforurensing,
  • genetikk,
  • mikrobiologi,
  • økotoksikologi med mer.

Med en Praktisk pedagogisk utdanning får du lektortittel.

Vi tilby også spesialiserte masterstudier innen akvatisk økologi og alpine ecology.

Dette lærer du på i natur-, helse- og miljøvern

I vårt masterstudium vil du lære å jobbe kritisk, selvstendig og målrettet innenfor fagområder relatert til natur, helse og miljø. Studiet er forsknings- og forvaltningsrettet og gir god erfaring med laboratorie- og feltarbeid.

Masterstudiet er spesielt rettet mot søkere med faglig bakgrunn innen natur-, helse- og miljøvernfag, realfag, lærerutdanning med naturfag, sykepleierutdanning med relevante tilleggsfag, eller annen relevant utdanning. Studiet er også aktuelt som videreutdanning for yrkesaktive som har ulik profesjonsbakgrunn, og som ønsker å forbedre sine faglige kvalifikasjoner.

Studiet er bygd opp av ulike emner på tilsammen 60 stp. og en masteroppgave på 60 stp. Undervisningen blir i stor grad basert på ukesmoduler, og laboratorie- og feltorientert undervisning. Det gir en fleksibel studiesituasjon og stiller høye krav til selvstendig arbeid.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av Master i natur-, helse- og miljøvern i utlandet.  Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanning

Etter masterstudiet har du grunnlag for å søke deg på høyskolens Ph.d.-utdanninger innen økologi.

Opptakskrav

Bachelorgrad med minimum 80 studiepoeng innen relevante natur- og miljøfag.

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge.

Studieinformasjon


Heltid – Bø


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student