Master i natur-, helse- og miljøvern

Master i natur-, helse- og miljøvern

Studiet gir deg gode tverrfaglige kunnskaper om samspill og prosesser i naturen og hvordan dette påvirker menneskers helse og trivsel.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2019
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2019

Hvorfor natur-, helse- og miljøvern?

Ønsker du å jobbe med miljøutfordringer og naturforvaltning, er dette studiet noe for deg.

Vi står i dag overfor mange alvorlige miljøutfordringer. De neste årene vil det være stort behov for økt kunnskap inn mot «Det grønne skiftet» og FNs bærekraftsmål Mange av bærekraftsmålene står sentralt i studiene våre, siden god fagkunnskap er avgjørende for en bærekraftig forvaltning av naturen. 

Hva slags jobb får du?

Mastergradskandidatene våre får tittelen Master of Science (MSc) og er kvalifisert for en rekke jobber innen forvaltning og forskning, avhengig av hvilke fagområder de fordyper seg i. Du kan få jobb i kommuner, fylkeskommuner, hos fylkesmenn og ulike direktorat, i industri og private konsulentfirmaer, utdanningsinstitusjoner og ideelle miljøorganisasjoner. Eksempler på arbeidsoppgaver er:

  • Naturforvaltning; skog, fjell, vann, vilt og fisk
  • Miljørådgivning; forurensning, miljøhygiene, vannverk, kloakkrenseanlegg, avfallsanlegg og miljøstasjoner  
  • Arealplanlegging
  • Naturoppsyn
  • Klimarådgivning
  • Undervisning (krever pedagogisk tilleggsutdanning)
  • Forskning

Med en Praktisk pedagogisk utdanning får du lektortittel.

 

Dette lærer du på i natur-, helse- og miljøvern

I vårt masterstudium vil du lære å jobbe kritisk, selvstendig og målrettet innenfor fagområder relatert til natur, helse og miljø. Studiet er forsknings- og forvaltningsrettet og gir god erfaring med laboratorie- og feltarbeid.

Masterstudiet er spesielt rettet mot søkere med naturvitenskapelig bakgrunn, lærerutdanning med naturfag, sykepleierutdanning med relevante tilleggsfag, eller annen relevant utdanning. Studiet er også aktuelt som videreutdanning for yrkesaktive med ulik profesjonsbakgrunn.

Studiet er bygd opp av ulike emner på tilsammen 60 studiepoeng og en masteroppgave på 60 studiepoeng. Undervisningen er i stor grad basert på ukesmoduler, og laboratorie- og feltorientert undervisning. Det gir en fleksibel studiesituasjon og stiller høye krav til selvstendig arbeid.

Bli kjent med studiet og fagmiljøet på facebook.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av Master i natur-, helse- og miljøvern i utlandet.  Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Hva med å ta et semester i Guatemala eller i India? Vi har også utvekslingsavtaler med europeiske, australske og amerikanske universitet som er spesielt tilpasset studiet.

Videre utdanning

Studiet kvalifiserer til opptak til vårt doktorgradsprogram i økologi og andre naturvitenskapelige ph.d.-program.

Opptakskrav

Bachelorgrad med minimum 80 studiepoeng innen relevante natur- og miljøfag.

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Bø

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student