Matematikk, trinn 1-7 og 5-10

Matematikk, trinn 1-7 og 5-10

Vil du bygge på lærerutdannelsen din med mer matematikk? Vi tilbyr videreutdanninger i matematikk for trinn 1-7 og 5-10.

Søk ledig studieplass
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2018

Matematikk er innvevd alle deler av det moderne samfunnet. Gjennom studier i matematikk vil du møte faget i mange sammenhenger, og det vil spesielt bli fokusert på sentrale kunnskaper i matematikk, fagets egenart, og barns læring av matematikk.

Som student vil du videreutvikle din egen kunnskap og forståelse av matematikk som vitenskap og verktøy, og gjennom dette vil du lære å gi innholdsrik, variert og tilpasset undervisning i matematikk.

Studietilbud

Klikk for å lese studieplaner:

 • Matematikk 2 for trinn 1-7, Nett (søkekode 6327)
 • Matematikk 2 for trinn 5-10, Porsgrunn (søkekode 6389)
 • Matematikk 1, Vestfold (søkekode 6340).
  • Studiet krever generell studiekompetanse, og matematikk R1 (eller matematikk S1 og S2).
  • I tillegg må du ha en av følgende: Matematikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2.
  • Søkere som er i et lærerutdanningsløp eller har fullført en lærerutdanning er fritatt for tilleggskravene.
 • Matematikk 2 A, Vestfold (søkekode 6341)
  • Opptakskrav: Matematikk 1, trinn 1-10 eller tilsvarende
 • Matematikk 2 B - for grunnskoletrinnet 1-7, Vestfold (søkekode 6342)
  • Opptakskrav: Matematikk 1 eller tilsvarende og fullført lærerutdanning, eller studiet kan tas som en del av et lærerutdanningsløp hvor all obligatorisk praksis er bestått.

Dersom du ønsker å ta både Matematikk 1-10 og Matematikk 2A samtidig, bør du søke årsstudiet i matematikk gjennom Samordna Opptak. Matematikk 2A og 2B kan ikke tas samtidig.

Samlinger og undervisningsdager

Hva slags jobb får du?

For å undervise i matematikk på grunnskolens barnetrinn, kreves minimum 30 studiepoeng, mens det på ungdomstrinnet kreves 60 studiepoeng. I tillegg må faget på annen måte inngå som del av en lærerutdanning, eller være tatt som videreutdanning til en lærerutdanning.

Opptakskrav

Fullført og bestått lærerutdanning som kvalifiserer for arbeid i skolen, eller studiet kan tas som en del av et lærerutdanningsløp hvor all obligatorisk praksis er bestått. Med lærerutdanning menes blant annet grunnskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning, faglærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning. Merk at barnehagelærere ikke vil kunne undervise fra 5. trinn og oppover.

Studier som er på nivå 2 krever at nivå 1 eller tilsvarende er bestått.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper. I tillegg må utenlandsk lærerutdanning være godkjent av NOKUT, og man må være godkjent av UDIR som lærer i Norge.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Velg campus

Deltid – Vestfold

 • Antall semester: 2
 • Søkekode: Matematikk 1 grunnkurs: 6340 (Ingen ledige plasser), Matematikk 2A: 6341, Matematikk 2B: 6342
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder

STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student