Matematikk, trinn 1-7 og 5-10

Matematikk, trinn 1-7 og 5-10

Vil du bygge på lærerutdannelsen din med mer matematikk? Høgskolen i Sørøst-Norge tilbyr videreutdanninger i matematikk for trinn 1-7 og 5-10.

Søk ledig studieplass
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2018

Matematikk er innvevd alle deler av det moderne samfunnet. Gjennom studier i matematikk vil du møte faget i mange sammenhenger, og det vil spesielt bli fokusert på sentrale kunnskaper i matematikk, fagets egenart, og barns læring av matematikk.

Som student vil du videreutvikle din egen kunnskap og forståelse av matematikk som vitenskap og verktøy, og gjennom dette vil du lære å gi innholdsrik, variert og tilpasset undervisning i matematikk.

Studietilbud

Klikk for å lese studieplaner:

 • Matematikk 2 for trinn 1-7, Nett (søkekode 6327)
 • Matematikk 2 for trinn 5-10, Porsgrunn (søkekode 6389)
 • Matematikk 1, Vestfold (søkekode 6340).
  • Studiet krever generell studiekompetanse, og matematikk R1 (eller matematikk S1 og S2).
  • I tillegg må du ha en av følgende: Matematikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2.
  • Søkere som er i et lærerutdanningsløp eller har fullført en lærerutdanning er fritatt for tilleggskravene.
 • Matematikk 2 A, Vestfold (søkekode 6341)
  • Opptakskrav: Matematikk 1, trinn 1-10 eller tilsvarende
 • Matematikk 2 B - for grunnskoletrinnet 1-7, Vestfold (søkekode 6342)
  • Opptakskrav: Matematikk 1 eller tilsvarende og fullført lærerutdanning, eller studiet kan tas som en del av et lærerutdanningsløp hvor all obligatorisk praksis er bestått.

Dersom du ønsker å ta både Matematikk 1-10 og Matematikk 2A samtidig, bør du søke årsstudiet i matematikk gjennom Samordna Opptak. Matematikk 2A og 2B kan ikke tas samtidig.

Samlinger og undervisningsdager

Opptakskrav

Fullført og bestått lærerutdanning som kvalifiserer for arbeid i skolen, eller studiet kan tas som en del av et lærerutdanningsløp hvor all obligatorisk praksis er bestått. Med lærerutdanning menes blant annet grunnskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning, faglærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning. Merk at barnehagelærere ikke vil kunne undervise fra 5. trinn og oppover.

Studier som er på nivå 2 krever at nivå 1 eller tilsvarende er bestått.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper. I tillegg må utenlandsk lærerutdanning være godkjent av NOKUT, og man må være godkjent av UDIR som lærer i Norge.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge.

Studieinformasjon


Velg campus

Deltid – Nettstudium

 • Antall semester: 2
 • Søkekode: 6327

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student