Er du interessert i hvordan samfunnet fungerer? Da er samfunnsvitenskapelige fag noe for deg.

I takt med at verden blir mindre, blir det norske samfunnet mer komplekst og internasjonalt. Hvilke samfunnsmessige konsekvenser har dette for den norske velferdsstatens bærekraft og samfunnsutvikling nasjonalt og internasjonalt? Du kan være med på å løse noen av framtidens samfunnsmessige utfordringer. Studiene vil gi deg kunnskaper om det norske samfunn i et internasjonalt perspektiv.

Er du mer opptatt av kultur og ønsker en karriere innenfor kultursektoren? Norge trenger flere med lederambisjoner som vil jobbe med utvikling og gjennomføring av blant annet festivaler, museer, kulturskoler og gallerier.