Vis studievalg

Språk, kultur og historie

Er du interessert i kultur og historie, og vil lære å utvikle og drive kulturprosjekter? Er du fascinert av språk? Bor det en forfatterspire i deg?

Kunne du tenke deg å få en karriere i musikkbransjen, museum og gallerier, eller jobbe med kulturformidling for barn og unge? På Høgskolen i Sørøst-Norge kan du lære mer om sammenhengene mellom kultur, språk, samfunn og historie. Du kan velge emner fra vikingtid eller samtid, og lære mer om hvordan fortiden brukes i nåtiden. Hos oss kan du ta et valgemne som gir deg spesialkompetanse innen festivalarrangement, og få studiepoeng og relevant praksis ved frivillig jobbing på Slottsfjellfestivalen.

Ph.d.

Sted
Oppstart
Organisering