Vis studievalg

Årsstudium i historie

Forstå mer av verden slik den er. Studiet tar deg med på en spennende utforskningsprosess, og gir deg redskaper for å forstå kompliserte prosesser i fortid og samtid. Din viktigste kompetanse etter årsstudiet i historie, er at du kan sette deg inn i store mengder informasjon, tolke den, og presentere hovedinnholdet klart og redelig.


Hvorfor årsstudium i historie?

Som historiestudent får du innsikt i vår tid ved å studere fortiden. Dagens samfunn er resultatet av en langvarig, kontinuerlig utviklingsprosess. Vitenskapsfaget historie har som mål å undersøke og reflektere over denne prosessen, ut fra dagens interesse og dagens forskningsspørsmål. Årsstudiet i historie gir en introduksjon til denne vitenskapen.

Du får oversiktskunnskap om den historiske utviklingen i verden og i Norge, og mer inngående kunnskap om fordypningsemner. Hvordan og hvorfor forandrer samfunn seg? Hvordan har krig formet dagens nasjoner, hvilken rolle har kirken spilt i utviklingen av dagens samfunn, og hvordan kan politiske avgjørelser tatt for flere hundreår siden påvirke avgjørelser du tar i dag?

Mest fornøyde studenter i Norge

Studentene i historie på HSN er de mest fornøyde i landet, sammenlignet med studenter på tilsvarende bachelorprogrammer. Dette viser tallene fra Studiebarometeret 2015, hvor studenter i hele landet gir poeng til studiene sine.

Hva slags jobb får du

Din viktigste kompetanse etter årsstudiet i historie, er at du kan sette deg inn i store mengder informasjon, tolke den, og presentere hovedinnholdet klart og redelig. Dette er nyttig i mange yrker.

Historie passer godt inn i en lærerutdanning. Faget går også godt sammen med mediefag, for eksempel journalistutdanning. Sammen med andre samfunnsfag, andre kulturfag eller økonomiske fag kan historiefaget gi arbeid innenfor offentlig og privat administrasjon og i organisasjoner.

I følge vår kandidatundersøkelse fra 2015 har studenter med bakgrunn i språk og historie en begynnerlønn på 479 000,- 

Dette lærer du hos oss

Du får oversiktskunnskap om den historiske utviklingen i verden og i Norge, og mer inngående kunnskap om to fordypningsemner etter valg.

Gjennom å arbeide med pensumet, diskutere med lærerne og medstudentene og skrive tekster øves du i kunnskapsinnhenting, diskusjon og fremstilling.

Det er noen forskjeller i opplegg og fagplan fra studiested til studiested. Du kan lese mer om dette i fanemenyen.

Videre utdanning

Årsstudiet i historie kan innpasses i bachelorprogrammet i historie eller bachelorprogrammet i sosiologi. Videre vil et årsstudium i historie kunne kombineres med mange andre utdanningsprogrammer.

Velg mellom:

 • Bø (Heltid)
 • Nettstudium (Deltid)
 • Vestfold (Heltid)

Bø (Heltid)

 • Slik er studiet:

  Studiet består av fire emner. Hvert emne består av to deler, en oversiktsdel og en spesialiseringsdel. I spesialiseringsdelen går vi nærmere inn på et tema, for eksempel den franske revolusjonen, utbruddet av første verdenskrig eller året 1814. Spesialiseringsemnene som tilbys vil variere fra år til år.

Studieplaner:

Nettstudium (Deltid)

 • Slik er studiet:

  Studiet er primært tilpasset et deltidsopplegg over to år. Studiet kan også gjennomføres på ett år, men det vil være best tilrettelagt undervisningstilbud i de emnene som undervises i deltidsopplegget. I høstsemesteret blir det undervist i eldre historie og i vårsemesteret i nyere historie.

  Nettundervisningen består av lydfiler med faglige presentasjoner eller samtaler mellom to lærere, powerpointer, og annet undervisningsmateriell. Det vil bli gitt oppgaver og veiledning med studenter over nettet og ved e-post.

  Samlinger: Det er to frivillige samlingshelger i Bø hvert semester.

Studieplaner:

Vestfold (Heltid)

 • Slik er studiet:

  Studiet består av fire emner. To oversiktsemner, over henholdsvis eldre og nyere historie. I tillegg skal du velge to fordypningsemner. Tilbudet her vil variere, men det tilbys en variert meny av emner fra eldre og nyere tid, med norsk og internasjonalt fokus.

Studieplaner:

Studieinfo

 • Studietype: Årsstudium
 • Studiepoeng: 60
 • Søknadsfrist: 15. april 2017

Velg mellom:

 • Bø (Heltid)
 • Nettstudium (Deltid)
 • Vestfold (Heltid)

Bø (Heltid)

 • Studiested:
 • Antall semester: 2
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Oppstart: Høst 2017
 • Organisering: Heltid
 • Opptakskrav: Generell studiekompetanse
 • Søkekode: 222 549
 • Ordinær kvote: Alle
 • Førstegangsvitnemålskvote: Alle
 • Antall studieplasser: 45
Kontaktinformasjon

Nettstudium (Deltid)

 • Studiested: Nettstudier
 • Antall semester: 4
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Oppstart: Høst 2017
 • Organisering: Deltid, Nettstudier, Samlingsbasert
 • Opptakskrav: Generell studiekompetanse
 • Søkekode: 222 613
 • Ordinær kvote: Alle
 • Førstegangsvitnemålskvote: Alle
 • Antall studieplasser: 90
Kontaktinformasjon

Vestfold (Heltid)

 • Studiested: Vestfold
 • Antall semester: 2
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Oppstart: Høst 2017
 • Organisering: Heltid
 • Opptakskrav: Generell studiekompetanse
 • Søkekode: 222 179
 • Ordinær kvote: Alle
 • Førstegangsvitnemålskvote: Alle
 • Antall studieplasser: 20
Kontaktinformasjon