Årsstudium i historie

Årsstudium i historie

Historiestudiet gir deg en forståelse av nåtiden, ved at du ser den i lys av fortiden. Gjennom studiet lærer du å ta for deg samt tolke store mengder informasjon, slik at du er i stand til å presentere hovedinnholdet klart og redelig.

Studienivå
Årsstudium
Søknadsfrist
15.04.2019
Studiepoeng
60
Oppstart
Høst 2019

Hvorfor årsstudium i historie?

Som historiestudent får du innsikt i vår tid ved å studere fortiden. Dagens samfunn er resultatet av en langvarig, kontinuerlig utviklingsprosess. Vitenskapsfaget historie har som mål å undersøke og reflektere over denne prosessen, ut fra dagens interesse og dagens forskningsspørsmål. Årsstudiet i historie gir en introduksjon til denne vitenskapen.

Du får oversiktskunnskap om den historiske utviklingen i verden og i Norge, og mer inngående kunnskap om fordypningsemner. Hvordan og hvorfor forandrer samfunn seg? Hvordan har krig formet dagens nasjoner? Hvilken rolle har kirken spilt i utviklingen av dagens samfunn? Hvordan kan politiske avgjørelser tatt for flere hundre år siden påvirke avgjørelser du tar i dag?

 

Hva slags jobb får du

Din viktigste kompetanse etter årsstudiet i historie, er at du kan sette deg inn i store mengder informasjon, tolke den, og presentere hovedinnholdet klart og redelig. Dette er nyttig i mange yrker.

Historie passer godt inn i en lærerutdanning. Faget går også godt sammen med mediefag, for eksempel journalistutdanning. Sammen med andre samfunnsfag, andre kulturfag eller økonomiske fag kan historiefaget gi arbeid innenfor offentlig og privat administrasjon og i organisasjoner.

I følge vår kandidatundersøkelse fra 2015 har studenter med bakgrunn i språk og historie en begynnerlønn på 479 000,- 

Dette lærer du hos oss

Du får oversiktskunnskap om den historiske utviklingen i verden og i Norge, og mer inngående kunnskap om to fordypningsemner etter valg.

Gjennom å arbeide med pensumet, diskutere med lærerne og medstudentene og skrive tekster øves du i kunnskapsinnhenting, diskusjon og fremstilling.

Det er noen forskjeller i opplegg og fagplan fra studiested til studiested. Du kan lese mer om dette i fanemenyen.

Studiet i Bø er i Samordnet opptak registrert som et deltidsstudium, men det er også mulig å ta studiet på heltid i Bø. Se fanemenyen for mer informasjon.

Videre utdanning

Årsstudiet i historie kan innpasses i bachelorprogrammet i historie eller bachelorprogrammet i sosiologi. Videre vil et årsstudium i historie kunne kombineres med mange andre utdanningsprogrammer.

Slik er studiet

Opptakskrav

Studieinformasjon


Velg campus

Heltid / Deltid – Vestfold

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 2
  • Antall studieplasser 25
  • Søkekode: 222 179
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student